Terminy egzaminu gimnazjalnego

W terminie głównym:

1. część humanistyczna
– 10 kwietnia 2019 r. (środa)
a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
b) z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza
– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
b) z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny
– 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
a) na poziomie podstawowym – godz. 9:00
b) na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie dodatkowym:

1. część humanistyczna
– 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
b) z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza
– 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
b) z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny
– 5 czerwca 2019 r. (środa)
a) na poziomie podstawowym – godz. 9:00
b) na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.