Technik technologii żywności

Technik Technologii Żywności z rozszerzeniem dietetyk personalny –produkuje żywność oraz organizuje i nadzoruje procesy produkcji żywności.

Dodatkowo uczniowie zdobędą wymaganą wiedzę oraz umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Będą potrafili racjonalnie planować żywienie oraz wykonać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet.

PRACA:

w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością. Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zdobyte umiejętności mogą być również przydatne w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik przetwórstwa mleczarskiego.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • przygotowywać surowce, dodatki do żywności i materiałów pomocniczych;
 • prowadzić procesy produkcji wyrobów spożywczych;
 • magazynować wyroby gotowe i przygotowane ich do wysyłki;
 • rozpoznawać elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych;
 • dobierać metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych;
 • stosować receptury oraz przestrzegać norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • dobierać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
 • monitorować przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego;
 • instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności;
 • instytucjach prowadzących handel artykułami spożywczymi;
 • instytucjach odpowiedzialnych za przechowanie i dystrybucję żywności.

ttz_1 ttz_2