Technik spedytor

Technik Spedytor z rozszerzeniem agent celny – organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientem i kontrahentem, a dodatkowo  zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Ponadto uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach zawodowych prowadzonych w języku niemieckim.

PRACA:

w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w hurtowniach, urzędach celnych.

PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • przygotowywać proces logistyczny
 • sporządzać dokumenty logistyczne
 • ustalać należności za usługi logistyczne
 • zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych
 • prowadzić rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • przygotowywać dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób
 • zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw
 • obliczać koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • obliczać koszty magazynowania towarów
 • organizować i realizować proces zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji
 • dobierać środki transportu i urządzenia przeładunkowe w obsłudze łańcucha dostaw
 • znakować i identyfikować towary w wymianie handlowej
 • organizować i realizować łańcuch dostaw w logistyce
 • dobierać opakowania jednostkowe i transportowe

 PONADTO:

 • organizować recykling odpadów
 • prowadzić działalność marketingową na rynku usług logistycznych
 • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne w logistyce
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

na stanowiskach:

 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalista ds. planowania zakupów
 • specjalista ds. handlu elektronicznego
 • specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalista ds. gospodarki odpadami
 • specjalista ds. planowania produkcji i zapasów
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej
 • specjalista ds. pakowania i opakowań
 • specjalista ds. transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobra pamięć
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • dokładność

technik_spedytor_1 technik_spedytor_2