Technik farmaceutyczny

Szkoła policealna dla młodzieży (2 lata)

Technik farmaceutyczny zajmuje się sporządzaniem, wytwarzaniem oraz wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Kształcąc się w tym zawodzie zdobywa się wiedzę z zakresu produkcji (wytwarzania), analizy oraz kontroli leków, ponadto uczy się obrotu środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym. Absolwent w tym zawodzie potrafi wydawać lekarstwa recepturowe i bez recepturowe oraz posiada umiejętności właściwej obsługi klienta.

PRACA:

w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego, laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego, laboratoriach naukowo-badawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, inspekcji farmaceutycznej.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • nadzorowanie i prowadzenie procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym;
 • obsługiwanie aparatury i urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej i sprzętu aptecznego;
 • przyrządzanie wszystkich form leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających, przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych (porcjowanie i etykietowanie);
 • prowadzenie analiz oraz kontroli leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych, galenowych
 • przestrzeganie zasad higieny i aseptyki podczas sporządzania, przechowywania oraz wydawania leków i środków sanitarnych;
 • obsługa pacjentów korzystających z działalności aptek i punktów aptecznych oraz udzielanie pomocy w nagłych przypadkach;
 • organizowanie pracy punktu aptecznego, zamawianie leków i środków opatrunkowych, przeprowadzanie rozliczeń materiałowych, ewidencjonowanie sprzętu aptecznego;
 • przechowywanie materiałów medycznych;
 • prowadzenie działalności marketingowej, ocenianie i analizowanie rynku w celu określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny.

 NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów
 • szeroka oferta dodatkowych kursów zawodowych
 • co najmniej 50% zajęć praktycznych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

ludzik Perspektywy zatrudnienia:

 • apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i apteki zakładowe
 • punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcje farmaceutyczne

technik_farmaceutyczny_1 technik_farmaceutyczny_2