Samorząd Uczniowski

W najbliższym czasie odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie: Krzysztof Dzwolak, Daniel Kołodyński

Samorząd Szkolny spotyka się w zależności od aktualnych potrzeb, średnio 3 razy w miesiącu. Działalność prowadzi zgodnie z harmonogramem, opracowanym na początku roku szkolnego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną.