Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Piotr Borowski (4TH)

Zastępca przewodniczącego: Jonasz Protaziuk (3b)

Sekretarz: Łukasz Przetocki (2a)

Skarbnik: Krystian Kulewicz (3TS)

Opiekunowie: Krzysztof Dzwolak, Daniel Kołodyński

Samorząd Szkolny spotyka się w zależności od aktualnych potrzeb, średnio 3 razy w miesiącu. Działalność prowadzi zgodnie z harmonogramem, opracowanym na początku roku szkolnego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną.