Samorząd Uczniowski

Łukasz Przetocki (klasa 3a gimnazjum)- przewodniczący
Sandra Pietraszko (klasa 3 technik spedytor) – zastępca przewodniczącego
Kamila Kosmala (klasa 3 technik spedytor) – skarbnik

Opiekunowie: Krzysztof Dzwolak, Daniel Kołodyński

Samorząd Szkolny spotyka się w zależności od aktualnych potrzeb, średnio raz w miesiącu. Działalność prowadzi zgodnie z harmonogramem, opracowanym na początku roku szkolnego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną.