Samorząd Uczniowski

Sandra Pietraszko (klasa 3 technik spedytor) – przewodnicząca
Kamila Kosmala (klasa 3 technik spedytor) – skarbnik

Opiekun: Bernadetta Szczypka

Samorząd Szkolny spotyka się w zależności od aktualnych potrzeb, średnio raz w miesiącu. Działalność prowadzi zgodnie z harmonogramem, opracowanym na początku roku szkolnego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną.