Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Piotr Borowski (3TH)

Sekretarz: Jonasz Protaziuk (2b)

Skarbnik: Anna Śliwińska (4TH)

Reprezentant gimnazjum: Rafał Tytonik (1b)

Opiekunowie: Krzysztof Dzwolak, Daniel Kołodyński

Samorząd Szkolny spotyka się w zależności od aktualnych potrzeb, średnio 3 razy w miesiącu. Działalność prowadzi zgodnie z harmonogramem, opracowanym na początku roku szkolnego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną.