Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Agnieszka Hulaj – Przewodniczący
Agnieszka Bagińska – Zastępca przewodniczącego
Alicja Konieczna-Marjan – Sekretarz 
Joanna Zajączkowska – Skarbnik