Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Rafał Dawidowicz – przewodniczący
Małgorzata Wolska-Stąsiek – skarbnik