Losy absolwentów

Witamy w anonimowej ankiecie "Losy absolwentów", prosimy o wypełnienie i przesłanie odpowiedzi.

W którym roku ukończyłeś/-aś szkołę?
Imię i nazwisko wychowawcy?
Jestem absolwentem/absolwentką ZS w Pieszycach i ukończyłem/-am zawód, kierunek kształcenia?
Po ukończeniu szkoły:
Jeśli uczy się Pan/i w Polsce, proszę podać kierunek i nazwę uczelni:
Jaki zawód wykonuje lub wykonywał (a) Pani/Pan pracując zawodowo?
Jakie wiadomości i umiejętności zdobyte w naszej szkole wykorzystuje Pan/i obecnie?