Pomoc dla schroniska „Azyl” w Dzierżoniowie

13 czerwca 2019 roku uczniowie z klasy IIIa wraz z Panią Justyną Protaziuk odwiedzili schronisko dla zwierząt.  Na ręce pracowników schroniska przekazaliśmy 10 kg suchej oraz 14 puszek mokrej karmy zakupionej za pieniądze pozyskane ze sprzedaży ostatniego numeru gazetki szkolnej „Świat Gimbazy”. Pobyt w tym miejscu napełnił nas refleksją nad smutnym losem niektórych czworonogów i utwierdził w przeświadczeniu, że warto pomagać.

Justyna Protaziuk

„KONFERENCJA I  WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  KOCHAM – NIE BIJĘ”

W dniu 7 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się impreza Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci „Kocham-nie biję”. Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach grantu oświatowego.

Celem wydarzenia było dotarcie do przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych naszego powiatu i instytucji, które zainteresowane są przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie metod pracy i podzielenie się wiedzą w ramach Konferencji „Kocham-nie biję”. Organizatorzy podjęli współpracę z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dziecka:

 1. Organizacja Humanitarna i Rozwojowa Działająca na Rzecz Dzieci -UNICEF,
 2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA,
 3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – FDDS,
 4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.

Konferencja “Przeciwdziałanie Przemocy wobec bicia dzieci, Kocham – nie biję”.” skierowana była do osób dorosłych – zaproszonych dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów oraz osoby, które na co dzień stykają się z problemem agresji wobec dzieci. Organizatorzy konferencji podjęli gości w auli Zespołu Szkół, wszystkich przywitała uroczyście pani dyrektor ZS Beata Tomaszczyk i wprowadziła w temat, wykorzystując prezentację multimedialną przygotowaną na tę okazją przez p. I. Bugaj i p. K. Lewandowską.

 Prelegentami były osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Na tę część złożyło się 7 prelekcji i panel dyskusyjny, w trakcie którego goście i prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji. Tematy seminarium i prelegenci:

 1. Pani Agnieszka Lemieszek – Psycholog Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.
   „Syndrom dziecka maltretowanego”.
 2. Pani Anna Paczyńska – Kurator I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
  „Postępowanie rodzinne i opiekuńcze w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.”
 3. Pan Tomasz Fedorszczak – Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie.
  „Środki karne w stosunku do sprawców przemocy wobec małoletnich – aspekty prawne.”
 4. Pani Agnieszka Koźmińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pieszycach.
  „Dziecko w Procedurze Niebieskiej Karty.”
 5. Pan kom. Jarosław Zbozień – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Bielawie.
  „Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Współpraca międzyinstytucjonalna.”
 6. Pan asp.szt. Grzegorz Długaszewski – Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach.
  „Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Współpraca międzyinstytucjonalna.”

Wszyscy goście i uczestnicy konferencji zostali podjęci wspaniałym poczęstunkiem przygotowanym przez młodzież naszej szkoły pod opieką p. Katarzyny Złotnickiej, Małgorzaty Dobrowolskiej, Beaty Malagi.

Organizatorki konferencji składają również podziękowania na ręce pana Krzysztofa Dzwolaka oraz Tomasza Wojciechowskiego za wsparcie i pomoc.

Ilość gości i uczestników konferencji i warsztatów świadczy o potrzebie organizowania takich wydarzeń, a organizatorom daje poczucie satysfakcji.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim prelegentom za poszerzenie naszej wiedzy i świadomości oraz wspaniałą atmosferę dyskusji.

Katarzyna Lewandowska i Izabela Bugaj

 

Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

30 kwietnia odbył się uroczysty apel obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja połączony z zakończeniem roku szkolnego klasy maturalnej. 
Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze i egzaminach zawodowych.
Pożegnanie absolwentów zorganizowali uczniowie klas IIITHŻ, pod opieką nauczycielek Pani Małgorzaty Dobrowolskiej i Pani Justyny Protaziuk.

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół
w Pieszycach pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha, wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz Wesołego Alleluja!

Lekcja otwarta w klasie IIIB

27 marca 2019 roku odbyła się lekcja otwarta w klasie IIIB, której temat brzmiał: Niedługo będę absolwentem gimnazjum – jakie są moje predyspozycje zawodowe. Zajęcia prowadzone były w szkolnej kawiarence z udziałem Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli. Młodzież wykonywała zadania, przy których niejednokrotnie pomoc Rodziców była nieoceniona. Polecenia polegały na określeniu swoich zainteresowań, ulubionych zajęć szkolnych i domowych oraz cech charakteru i usposobienia. Karty pracy, które wypełniali uczestnicy zajęć, umożliwiły docelowo określenie ich predyspozycji zawodowych, uświadomiły pewne cechy osobowości i wskazały ewentualne kierunki kształcenia po szkole gimnazjalnej.
Lekcja wychowawcza została także wzbogacona omówieniem typów szkół po gimnazjum a także kierunków kształcenia proponowanych na nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Pieszycach. Podczas prezentacji Pani Katarzyna Złotnicka przybliżyła szczegółowo zgromadzonym charakter zawodu technik technologii żywności, który jest w bieżącej ofercie edukacyjnej naszej szkoły a o pozostałych profilach opowiedziała prowadząca zajęcia Justyna Protaziuk.
Rodzice i Uczniowie wyrazili aprobatę dla kolejnych takich spotkań w przyjemnej, kawiarnianej atmosferze z efektem owocnej pracy nad lepszym poznaniem siebie.
Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie podczas organizacji mojej lekcji wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Uczniom oraz ich Rodzicom 🙂

Wychowawczyni klasy IIIB
Justyna Protaziuk

Trzecie warsztaty w ramach projektu „Kantaty Krosien”

20 marca uczniowie klasy 2th brali udział w kolejnych zajęciach w ramach projektu poszukiwań historii mieszkanek naszego powiatu, które pracowały w zakładach włókienniczych.  Tym razem młodzież poszukiwała inspiracji do kolejnych działań w praktyce. Uczniowie farbowali materiałowe torby, a potem poznawali profesjonalne metody farbowania tkanin w zakładach włókienniczych. Starali się zrozumieć perspektywę pracownic – ich trudności, codzienne życie, charakter pracy. Rozmawialiśmy również o różnicach w rodzaju barwników ówczesnych i współczesnych, ich zapachu, toksyczności, wpływie na pracę.

ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY

Rozpoczęliśmy cykl zajęć z samoobrony. To już czwarty rok współpracy naszej szkoły z policją. Zajęcia samoobrony zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i to nie tylko wśród chłopców. Trening prowadzi kierownik Komisariatu Policji w Pieszycach – pan Grzegorz Długaszewski. I niewątpliwie to również jest powodem dużej frekwencji naszych uczniów podczas treningów i warsztatów prowadzonych przez profesjonalistę.

Katarzyna Lewandowska

DRUGIE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „KANTATY KROSIEN”

Uczniowie klasy 2TH, w ramach projektu „Kantaty Krosien” uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich. Warsztaty prowadziła pani Hanna Achremowicz ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Młodzież miała okazję nie tylko zapoznać się z profesjonalnymi technikami pozyskiwania informacji, ale także pracować metodą warsztatową nad redagowaniem pytań otwartych w wywiadzie jakościowym. Uczniowie ćwiczyli umiejętności niezbędne przy przeprowadzeniu wywiadu, zaczynając od zyskania zaufania rozmówcy poprzez przygotowanie pytań i prowadzenie rozmowy dotyczącej tematu.

Red. Magdalena Avinash