Klasy i wychowawcy

Gimnazjum:

2a – Beata Malaga
2b – Justyna Protaziuk
2c – Krystyna Szostak

3a – Piotr Malski
3b – Beata Daniel

Technikum:

1THS – Anna Makowska
2TS – Daniel Kołodyński
2THŻ – Małgorzata Dobrowolska
3THS – Anna Dyda-Falikowska
4THŻ – Katarzyna Złotnicka