Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
 2. Rada Pedagogiczne i zebrania z rodzicami 13 września 2017 r.
 3. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa 18 października 2017r.
 4. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa i zebrania z rodzicami 22 listopada 2017r.
 5. Próbny egzamin maturalny i gimnazjalny grudzień 2017r.
 6. Rada Pedagogiczna i zebrania z rodzicami 20 grudnia 2017r.
 7. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
 8. Ferie zimowe: 15-28 stycznia 2018 r.
 9. Konferencja klasyfikacyjna semestralna
 10. Zebrania z rodzicami 31 stycznia 2018r.
 11. Rada Pedagogiczna analityczna semestralna 7 lutego 2018r.
 12. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa i zebrania z rodzicami 21 marca 2018r.
 13. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca -3 kwietnia 2018r.
 14. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa 4 kwietnia 2018r.
 15. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  a) w pozostałych gimnazjach:
  – część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r.
  – część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r
  – część z języka obcego nowożytnego – 20 kwietnia 2018r.
  b) dodatkowe terminy w gimnazjach
  – część humanistyczna – 4 czerwca 2018r.
  – część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018r.
  – część z języka obcego nowożytnego – 6 czerwca 2018r.
 16. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 25 kwietnia 2018r.
 17. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych – 27 kwietnia 2018 r. 
 18. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa i zebrania z rodzicami 23 maja 2018r.
 19. Egzamin maturalny:
  – część ustna od 7 do 25 maja 2018 r.
  – część pisemna od 4 do 23 maja 2018 r.
 20. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
  a)w okresie zimowym
  – etap pisemny – 11 stycznia 2018 r. 
  – etap praktyczny – 10 stycznia 2018r. (model „d”) od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.
  (model „dk”, „w”)
  b) w okresie letnim
  – etap pisemny – 19 czerwca 2018 r.
  – etap praktyczny – 26 czerwca 2018 r. (model „d”) od 22 do 4 lipca 2018 r.
 21. Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna 15 czerwca 2018r.
 22. Rada Pedagogiczna analityczna końcoworoczna – 20 czerwca 2018r.
 23. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 czerwca 2018 r.
 24. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
 25. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  a) w gimnazjach – 18,19, 20 kwietnia 2018 r.
  b) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki i język obcy – 4,7,8 maja 2018 r.
  c) w technikach, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 19 czerwca 2018 r.
  d) pozostałe dni wolne:
  30 kwietnia 2018r.
  2 maja 2018r.
  4 maja 2018r.(w gimnazjum)
  1 czerwca 2018r.