Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 1. Rada Pedagogiczne i zebrania z rodzicami 12 września 2018 r.
 2. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa 17 października 2018r.
 3. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa i zebrania z rodzicami 14 listopada 2018r.
 4. Próbny egzamin maturalny i gimnazjalny grudzień 2018r.
 5. Rada Pedagogiczna i zebrania z rodzicami 12 grudnia 2018r.
 6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
 7. Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
 8. Konferencja klasyfikacyjna semestralna
 9. Zebrania z rodzicami 25 stycznia 2019r.
 10. Rada Pedagogiczna analityczna semestralna 13 lutego 2019r.
 11. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa i zebrania z rodzicami 27 marca 2019r.
 12. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia -23 kwietnia 2019r.
 13. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  a) w pozostałych gimnazjach:
  – część humanistyczna
  10 kwietnia 2019r
  – część matematyczno-przyrodnicza
  11 kwietnia 2019r.
  – część z języka obcego nowożytnego
  12 kwietnia 2019r.
  b) dodatkowe terminy w gimnazjach
  – część humanistyczna
  3 czerwca 2019r.
  – część matematyczno-przyrodnicza
  4 czerwca 2019r.
  – część z języka obcego nowożytnego
  5 czerwca 2019r.
 14. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 25 kwietnia 2019r.
 15. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
  – w szkołach ponadgimnazjalnych
  26 kwietnia 2019 r. 
 16. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa i zebrania z rodzicami 22 maja 2019r.
 17. Egzamin maturalny:
  – część- ustna 
  od 6 do 25 maja 2019 r. 
  – część- pisemna
  od 6 do 23 maja 2019 r. 
 18. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
  a)w okresie zimowym
  – etap pisemny
  10 stycznia 2019 r. 
  – etap praktyczny
  9 stycznia 2019r.(model „d”) od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.(model „dk”, „w”)
  b) w okresie letnim
  – etap pisemny
  18 czerwca 2019 r.
  – etap praktyczny
  17 czerwca 2019 r. (model „d”)
  od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.
 19. Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna 14 czerwca 2019r.
 20. Rada Pedagogiczna analityczna końcoworoczna 19 czerwca 2019r.
 21. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
 22. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
 23. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  a) w gimnazjach
  10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
  b) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki i język obcy
  6, 7, 8 maja 2019 r.
  c) w technikach, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
  10 stycznia 2019 r.
  18 czerwca 2019 r.
  d) pozostałe dni wolne
  2 listopada 2018r.
  2 maja 2019 r.
  19 czerwca 2019 r.