Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2016 r.
 2. Zebrania z rodzicami – 14 września 2016 r.
 3. Zebrania z rodzicami – 16 listopada 2016r.
 4. Próbny egzamin maturalny i gimnazjalny – grudzień 2016r
 5. Zebrania z rodzicami – 14 lub 21 grudnia 2016r.
 6. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2016 r.
 7. Zebrania z rodzicami – 25 stycznia 2017r.
 8. Ferie zimowe: 13-26 lutego 2017 r.
 9. Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017r.
 10. Zebrania z rodzicami – 5 kwietnia 2017r.
 11. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  a) w pozostałych gimnazjach:
  – część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r.
  – część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r.
  – część z języka obcego nowożytnego – 21 kwietnia 2017r.
  b) dodatkowe terminy w gimnazjach
  – część humanistyczna – 1 czerwca 2017r.
  – część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017r.
  – część z języka obcego nowożytnego – 3 czerwca 2017r.
 12. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
  – w szkołach ponadgimnazjalnych – 28 kwietnia 2017 r.
 13. Zebrania z rodzicami – 17 maja 2017r.
 14. Egzamin maturalny:
  – część ustna od 8 do 20 maja 2017 r.
  – część- pisemna od 4 do 24 maja 2017 r.
 15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  a) sesja pierwsza
  część pisemna – 12.01.2017r.
  część praktyczna – 19.01.2017r oraz 16.01.2017-23.02.2017r.
  b) sesja druga
  część pisemna – 20.06.2017r.
  część praktyczna – 26.06.2017r. oraz 16.06.2017-08.07.2017r.
 16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2017 r.
 17. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
 18. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  a) w gimnazjach – 19-21 kwietnia 2017 r.
  b) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki i język obcy – 4-8 maja 2017 r.
  c) w technikach, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 20 czerwca 2017 r.
  d) pozostałe dni wolne:
  – 31 października 2016r.
  – 2 maja 2017r.
  – 16 czerwca 2017r.