Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017:

14 września 2016
16 listopada 2016
14 lub 21 grudnia 2016
25 stycznia 2017
5 kwietnia 2017
17 maj 2017