Grono Pedagogiczne

Dyrektor
mgr Beata Tomaszczyk

Bugaj Izabela – biblioteka, przedmioty zawodowe, przedmioty artystyczne
Czerniejewska Beata – biologia, chemia, przedmioty zawodowe
Daniel Beata – j. niemiecki
Dobrowolska Małgorzata – wf, przedmioty artystyczne
Dyda-Falikowska Anna – j. angielski
Dzwolak Krzysztof – informatyka, fizyka, przedmioty zawodowe
Lewandowska Katarzyna – pedagog
Makowska Anna – wf, EDB
Malaga Beata – historia, WOS
Reguła Dorota – j. niemiecki, przedmioty zawodowe
Rutowicz Teresa – biologia, zajęcia rewalidacyjne
Szczypka Bernadetta – j. niemiecki
Szostak Krystyna – j. polski, zajęcia rewalidacyjne
Taranek Bogumiła – kierownik ds. szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
Witkowska Joanna – matematyka
Wojciechowski Tomasz – religia
Zawadzka Monika – przedmioty zawodowe
Złotnicka Katarzyna – j. angielski, przedmioty zawodowe