Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin):

a) sesja pierwsza:
– część pisemna: 12.01.2017
– część praktyczna: 9.01.2017 oraz 16.01.2017-23.02.2017

b) sesja druga:
– część pisemna: 20.06.2017
– część praktyczna: 26.06.2017 oraz 16.06.2017-8.07.2017