Category aktualności

70-lecie Zespołu Szkół w Pieszycach

6 października 2017 roku o godzinie 10:00 uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Antoniego zainaugurowała obchody 70-lecia Zespołu Szkół im. Księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach. Po mszy Szacowni Goście, Absolwenci, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie zgromadzili się na dalszych obchodach Jubileuszu w sali gimnastycznej. Program uroczystości uświetniły przemówienia Gości, delegacji placówek oświatowych i instytucji naszego powiatu, rodziców i absolwentów. Słowo historycznej prawdy o Szkole przekazał nam Pan Jan Łyś, który w latach 1962-1987 pełnił funkcję Dyrektora placówki.

Nasza Szanowna Jubilatka otrzymała moc życzeń i powinszowań między innymi, by mogła jeszcze wychować wiele pokoleń uczniów oraz by była dla nich dumą i dobrym wspomnieniem.

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny, który przygotowała klasa IIIb gimnazjum pod czujnym okiem Pani Krystyny Szostak. Punktem kulminacyjnym święta była degustacja pysznego tortu oraz przekąsek przygotowanych przez uczniów naszej 70-latki w szkolnej kawiarence.

Obchody Jubileuszu zgromadziły w murach szkoły dawnych i obecnych dyrektorów, nauczycieli, pracowników oraz absolwentów, których obecność przyniosła wzajemną radość i entuzjazm. Chwile, które mogliśmy wspólnie celebrować, są dowodem na to, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale źródło ponadczasowych więzi i długoletnich przyjaźni.

Justyna Protaziuk

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uczniowie wyróżniający się w nauce w roku szkolnym 2016/2017 i w klasyfikacji końcowej:
Gimnazjum:
1a – Baraniuk Wojciech: 5,60 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
1a – Dudek Małgorzata: 4,93 wzorowe
1a – Gieszczyk Natalia: 4,60 wzorowe
1a – Gołuch Klaudia: 4,93 wzorowe
1a – Łyś Jagoda: 5,33 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
1a – Miszczuk Miłosz: 4,67 bardzo dobre
1a – Miszczuk Maksymilian: 5,13 wzorowe
1a – Przetocki Łukasz: 4,87 wzorowe
1a – Salamon Kamila: 4,87 wzorowe
1a – Szewczyk Wiktoria: 4,53 bardzo dobre
2a – Zielińska Karolina: 4,93 wzorowe
2b – Dolinna Katarzyna: 5,53 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Kowalska Weronika: 5,07 wzorowe
2b – Łyś Zuzanna: 4,80 wzorowe
2b – Matuszewska Magdalena: 5,33 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Potocka Roksana: 4,93 wzorowe
2b – Protaziuk Jonasz: 5,53 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Sieroń Natalia: 5,27 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2b – Szymczakiewicz Aleksandra: 5,47 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
3c – Basiak Żaklina: 5,00 wzorowe
3c – Bączkowska Jagoda: 4,50 wzorowe
3c – Janczak Magdalena: 4,50 wzorowe
3c – Kożuch Rafał: 5,06 wzorowe – nagroda „Złote Sówki”
3c – Matys Arkadiusz: 5,38 wzorowe – nagroda „Złote Sówki”
3c – Michalak Marta: 4,89 wzorowe
3c – Stal Grzegorz: 5,00 bardzo dobre
3c – Szczypka Marcin: 6,00 wzorowe – nagrody „Złoty Prymus”, „Złote Sówki”

Technikum:

1TTŻ – Zielińska Justyna;: 4,00 wzorowe
1TS – Bartosik Arleta: 4,50 wzorowe
1TS – Napora Waldemar: 5,15 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
2TH – Konkiel Aleksandra: 4,24 bardzo dobre
2TS – Listwan Marcelina: 4,94 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
3TH – Borowski Piotr: 5,24 wzorowe – nagroda „Złoty Prymus”
3TH – Brzezińska Karolina: 4,24 dobre
3TH – Grochowski Wojciech: 4,12 dobre
3TTŻ – Myszkowski Kacper: 4,14 dobre

Gratulujemy i życzymy udanych wakacji 🙂

Dni Pieszyc ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia

17 i 18 czerwca odbyły się Dni Pieszyc. Nasza szkoła oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach przygotowała stoisko z dietetycznymi sałatkami, które w ciągu dwóch dni były sprzedawane przez naszych uczniów.

Dziękujemy członkom Stowarzyszenia, uczniom i nauczycielom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu i obsłudze stoiska.

Ptaki które jem

13 czerwca w Centrum Kultury w Pieszycach odbył się przedpremierowy spektakl TEATRU NA LEWĄ
„Ptaki które jem” z udziałem naszych uczniów Łukasza Przetockiego i Marcina Szczypki.

Przeciwdziałania Przemocy i Agresji Wobec Dzieci

14 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Pieszycach odbyła się impreza Przeciwdziałania Przemocy i Agresji Wobec Dzieci. Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach grantu oświatowego.
Celem wydarzenia było dotarcie do wszystkich placówek oświatowych naszego powiatu i instytucji, które zainteresowane są przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie metod pracy i podzielenie się wiedzą w ramach seminarium, warsztatów dla młodzieży i happening w formie przemarszu solidarności przeciw przemocy wobec dzieci ulicami miasta. Organizatorzy podjęli współpracę z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dziecka.
Wydarzenie składało się z trzech części.
Pierwszą było seminarium “Przeciwdziałanie Przemocy i Agresji Wobec Dzieci” kierowane do osób dorosłych – zaproszonych dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów oraz osoby, które na co dzień stykają się z problemem agresji wobec dzieci. Organizatorzy seminarium podjęli gości w aulii Zespołu Szkół, wszystkich przywitała uroczyście pani dyrektor ZS Beata Tomaszczyk, która odczytała oficjalny list gratulacyjny od Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka . Następnie wprowadziła uczestników seminarium w temat, wykorzystując prezentację multimedialną, przygotowaną specjalnie na tę okazję.
Prelegentami były osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Na tę część złożyły się 4 prelekcje i panel dyskusyjny, w trakcie którego goście i prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji. Tematy seminarium:
1. Ewa Kotyra – Miklasiewicz – Kierownik Działu Dochodzeniowo-Śledczego Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. „Dziecko a sytuacje przemocy w rodzinie, kwestie prawne”.
2. Małgorzata Grabowska – Pedagog w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Świdnicy: “Objawy i konsekwencje wieloaspektowej przemocy wobec dzieci”.
3. Weronika Karwacka – Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie: “Psychologiczne spojrzenie na agresję i pomaganie”.
4. Grzegorz Długaszewski – Kierownik Komisariatu Policji w Pieszycach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: “Realizacja Procedur związanych z Niebieską Kartą”.
Drugą część stanowiły warsztaty dla oddelegowanych przez szkoły powiatowe uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów było podniesienie świadomości młodzieży i wiedzy, czym jest agresja i przemoc wobec dzieci, jaki ma wpływ na dziecko i jego przyszłość oraz, co robić, kiedy jesteśmy świadkami lub ofiarami przemocy, gdzie szukać pomocy i jak się zachować w konkretnych sytuacjach.
Trzecią częścią był wielki happening w formie przemarszu przez miasto. Dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzież z Zespołu Szkół oraz nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie wraz z wieloma gośćmi i mieszkańcami Pieszyc przemaszerowały ulicami miasta w proteście przeciw przemocy. Uczniowie już od kilku dni przygotowywali hasła i transparenty. Uczestnicy pochodu otrzymali baloniki. Dołączali się do niego rodzice i przypadkowi przechodnie. Celem przemarszu było zjednoczenie pieszyckiej społeczności i otwarty protest wobec wszelkim przejawom przemocy i agresji wobec dzieci.
W trakcie przemarszu rozdawane były materiały pozyskane przez organizatorów od Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” i „Niebieskiej Linii”.
Ilość gości i uczestników seminarium i warsztatów świadczy o potrzebie organizowania takich wydarzeń, a organizatorom daje poczucie satysfakcji.
Mamy nadzieję, że rozpoczęty w zeszłym roku happening na stałe wpisze się w tradycję naszego miasteczka i przyniesie wszystkim korzyści.