Category aktualności

List Dyrektora Zespołu Szkół w Pieszycach

OSTATNI DZWONEK

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było tak jak zazwyczaj, za to wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno My nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.

Rok szkolny 2019/2020 za chwilę przejdzie do historii. W naszej pamięci pozostanie jednak na długo, chociażby dlatego, że jest to ostatni rok szkolny w murach Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach. Szkoły, która istniała w Pieszycach przez 73 lata. Szkoły, która autentycznie była naszym drugim domem, w której Wszyscy czuliśmy się potrzebni, ważni i doceniani, znajdowaliśmy życzliwość i zrozumienie. Dzień dzisiejszy ma charakter historyczny, z jednej strony dlatego, że spotykamy się, w takim gronie, po raz ostatni, z drugiej – ponieważ towarzyszy Nam świadomość, że lata spędzone w tej szkole, to historia, a jednocześnie początek nowego czasu… Przed Nami Wszystkimi stają nowe wyzwania, nowa szkoła, nowa praca.

Drodzy Uczniowie!!!

Wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole, będą teraz procentowały. Myślę, że będziemy mogli być z Was dumni tak, jak teraz jesteśmy. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę nauki. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Życzymy Wam również, abyście w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz – co również bardzo ważne – spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli.

Koniec tego roku szkolnego, to również czas rozstania z tymi, którzy kończą pracę.
Słowa te kieruję dzisiaj do naszej sekretarki Pani Bogusi, która przechodzi na emeryturę.

Pani Bogusiu!

Chwile takie, jak ta, powodują zwykle, że staramy się dokonać podsumowania ważnego okresu życia. Chciałabym, by podsumowując swoją karierę zawodową, wzięła Pani pod uwagę, oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest olbrzymia wdzięczność dyrekcji, współpracowników, uczniów i rodziców. Wdzięczność wszystkich tych, którym pomagała Pani służąc swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Pani zawsze przeżywała sukcesy szkoły i jej zmagania z problemami.

W sposób szczególny i osobisty dziękuję Nauczycielom, którzy przechodzą na emeryturę za fachowość, rzetelność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Dziękuję za cierpliwość oraz bezgraniczne oddanie sprawom szkoły. Z uznaniem i szacunkiem odnoszę się do odpowiedzialności zawodowej, utożsamiania się ze szkołą i jej problemami, a tych w ciągu tylu lat pracy było wiele.

Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy!!!

Każdą czynność wykonuje się po raz pierwszy i po raz ostatni. Życie tak jest stworzone. Dzisiaj czynię to po raz ostatni i jest mi ciężko. To dla mnie ogromne wzruszenie – lata pracy jako nauczyciel i jako dyrektor w tej szkole, mojej szkole – to czas, który poświęciłam z wielkim zaangażowaniem. Jestem tym zaszczycona.

Wolałabym odejść tak po prostu, zwyczajnie. Dyrektorem się bywa, był taki mój czas i tyle. Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty naszej szkoły – Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach i jako jej cząstka lepiej, gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tej szkole. Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność.

Dziękuję!

Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale zapisze się w pamięci.

A teraz do Was się zwracam, Kochani moi współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem.

Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą – bo miłość do szkoły.

Wy przecież towarzyszyliście mi do końca w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek NASZEJ SZKOŁY… dobry wizerunek! Dziękuję Tym Państwu, którzy jeszcze tu pracują przez chwilę, ale i Tym, którzy pracowali wcześniej, od początku.

Za chwilę zakończy się ten szczególny rok szkolny. Czego życzyć w takim dniu? Życzę Wam, aby wolny czas przysporzył sił i zapału do zawodowych zmagań
w nowym roku szkolnym oraz radosnego życia osobistego. Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następne nowe lata pracy. Nigdy jednak nie zapomnijcie o czasie spędzonym w tej szkole.

Szanowni Rodzice!!!

Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo–wychowawczy szkoły, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.

Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś nowego, sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ

Beata Tomaszczyk
Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym w kraju i ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa (COVID-19), w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów oraz pracowników szkoły wprowadza się zmianę organizacji pracy szkoły. W dniach od 17 marca do 26 kwietnia 2020 r. dostęp do budynków szkoły jest ograniczony.
1) Szkoła czynna jest w godzinach od 7:00 do 15:00.
2) Nauczyciele organizują zajęcia wszystkim uczniom.Nauczyciele sami opracowują materiały dla uczniów oraz korzystają z materiałów i narzędzi przygotowanych w Internecie. Komunikują się z uczniami przez dziennik elektroniczny oraz media społecznościowe.
3) Budynki szkolne nie są dostępne dla klientów zewnętrznych (tylko dla pojedynczych osób z poczty lub przesyłkami).
4) Dane kontaktowe szkoły:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w tym szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych) nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę – dotyczy to także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych poza szkołą, na obszarze całego kraju, przez uczniów niebędących młodocianymi pracownikami;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12 i 13 marca br. nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Ponieważ od 16 marca br. uczniowie nie uczęszczają na zajęcia, nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i są w gotowości do wykonywania pracy. 

Do decyzji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy.

W trakcie zawieszenie zajęć, pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczą pracę. To dyrektor szkoły decyduje o organizacji ich pracy.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek są obowiązani do świadczenia pracy. W tym okresie nie prowadzą zajęć dydaktycznych, lecz realizują inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.
 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

ZawodowyEgzamin.pl

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych (szkoła branżowa / technikum) do zapoznania się z nowo powstałym serwisem umożliwiającym wykonanie egzaminu zawodowego online na prawdziwych arkuszach egzaminacyjnych (prawie 3000 arkuszy ze wszystkich obszarów i kwalifikacji z lat 2014 – 2019).

Jest to pierwszy serwis w Polsce, który bazuje na arkuszach w postaci dokumentów PDF oraz na kluczach odpowiedzi bezpośrednio z CKE.

Gorąco zachęcamy również do umieszczenia odnośnika do ZawodowyEgzamin.pl na Państwa szkolnej stronie internetowej oraz prosimy o przesłanie tej wiadomości do nauczycieli.

Pozdrawiamy,
Zespół ZawodowyEgzamin.pl

Święto Edukacji Narodowej

Uczniowie klasy IVTS wraz z wolontariatem szkolnym oraz Panią Bernadettą Szczypką przygotowali niecodzienną uroczystość dla wszystkich pracowników i uczniów naszej szkoły, podczas której zaprezentowali program artystyczny, a zespoły klasowe wzięły udział w turnieju wiedzy o szkole. W trakcie uroczystości serwowane były potrawy przygotowane przez uczniów pod opieką Pani Katarzyny Złotnickiej.

Warsztaty fotograficzne

W dniu 30.09.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty fotograficzne „Ekologia okiem młodych fotografików”, w których wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich naszego technikum. Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu „Młodzi dla EKO”, realizowanego przez Fundację Katolicka Inicjatywa BERIT. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna. Główny cel projektu to podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z województw dolnośląskiego i lubuskiego w zakresie obszarów NATURA 2000.

Warsztaty  fotograficzne umożliwiły młodzieży zapoznanie  się z podstawami fotografii przyrodniczej.

Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części warsztatów, pan Robert Janusz, zawodowy fotografik, omówił podstawy fotografii oraz podstawy fotografii artystycznej, jak ekspozycja, przysłona, czas otwarcia migawki oraz zasady planowania przestrzeni, kadrowania, umieszczania detali, światła i koloru.

Następnie młodzież pod opieką pani Izabeli Bugaj oraz pana fotografika i koordynatorki projektu pani Katarzyny Talar udała się do parku miejskiego na zajęcia praktyczne. Plener fotograficzny był dużym wyzwaniem dla młodych fotografów. Młodzież słuchając porad i wskazówek zawodowego fotografa realizowała swoje artystyczne wizje.

Po powrocie do szkoły prowadzący omówił fotografie  każdego uczestnika warsztatów, udzielając konstruktywnych wskazów do dalszej pracy. Miłym przerywnikiem był poczęstunek przygotowany przez organizatorów warsztatów.

Prace naszych młodych zdolnych fotografów możecie oglądać poniżej.

Izabela Bugaj

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Projekt pn.: „ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu:

 • Powiat Dzierżoniowski

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

Podmioty realizujące projekt:

 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach
 • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Projekt partnerski skierowany jest do 299 osób z 5 zespołów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz określono, iż wszystkie szkoły zawodowe potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • organizacja staży i praktyk dla 238 uczniów (106K) w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy;
 • organizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe dla 238 uczniów;
 • tworzenie klas patronackich w celu zwiększenia udziału lokalnych pracodawców
  w systemie edukacji zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia zawodowego
  w celu zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów;
 • organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach zawodów, na które występuje deficyt na lokalnym rynku pracy;
 • organizacja staży dla nauczycieli w celu zdobycia umiejętności nauczania zawodu, tak jak w rzeczywistym miejscu pracy;
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
 • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
 • wzrost kompetencji nauczycieli;
 • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
 • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych. 

Planowane efekty

 • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych;

Wartość projektu: 2.467.265,15 zł

Dofinansowanie: 2.343.565,15 zł

W tym wkład UE: 2.097.175,37 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-09-01 do: 2021-08-31

Dokumentacja uczestników projektu (zip)