Blog Archives

Projekt w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – spotkanie trzecie – Wielki Finał

16 września o godzinie 18.00. młodzież z klasy drugiej technikum pod opieką p. I. Bugaj i polonistki M. Avinash, wzięła udział w niezwykłym wydarzeniu, które stanowiło podsumowanie projektu w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
Zotaliśmy zaproszeni do dzierżoniowskiej Synagogi Rutika. W synagodze powitali wszystkich gości państwo Dorin i Rafael Blauowie, którzy nie tylko opiekują się synagogą, ale także wyremontowali ją po pożarze i tchnęli w nią nowe życie.
Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji pana Marka Sztarka – stypendysty Ministra Kultury oraz obejrzeć prezentację multimedialną o ochronie zabytków na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim przez „pasjonatów – ratowników” – jak ich określił prelegent, którzy poświęcają swoje życie dla dziedzictwa kulturowego tych ziem.
Następnie młodzież uczestnicząca w akcji Tikkun olam (porządkowania Cmentarza Żydowskiego) otrzymała podziękowania za zaangażowanie z rąk: pani Dorin Blau, pana Marka Sztarka, pani dr Kamili Kamińskiej, pani P.O. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Iwony Gryś i koordynatorki projektu z ramienia szkoły – Magdaleny Avinash. Był to bardzo uroczysty i emocjonalny moment. Wszyscy uczestnicy projektu dostali również imienne certyfikaty. Goście nagrodzili młodzież i jej opiekunów gromkimi brawami.
Uwieńczeniem wieczoru był koncert muzyków z Filharmonii Sudeckiej. Artystki przeniosły nas muzycznie w zupełnie inny świat. Obcowanie z muzyką klasyczną to jedno z tych doznań, które nawet polonistce trudno wyrazić słowami.
Kto wie, może ktoś z tych młodych ludzi w przyszłości zostanie ratownikiem dziedzictwa kulturowego… Już teraz udowodnili, że mają wielkie serca.

Red. Magdalena Avinash & Izabela Bugaj

Projekt w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – spotkanie drugie

14 września klasa druga, pod opieką p. A. Bugaj oraz polonistki i koordynatorki projektu M. Avinash, wyruszyła autobusem do Dzierżoniowa. Pogoda nie odebrała naszej młodzieży humorów i entuzjazmu. O godzinie 10.00. na Cmentarzu Żydowskim spotkaliśmy się z Panem Markiem Sztarkiem oraz klasą pierwszą z Bielawy.

Marek Sztark
Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków. Jest twórcą marki regionalnej „miody drahimskie” i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej „Nowa Kultura”. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. W pracy animacyjnej używa metody interwencji artystycznej. Uważa, że do definicji „animacja kultury” należy wprowadzić pojęcie „animacja kulturą”.

Pan Sztark po krótce opowiedział nam historię cmentarza oraz podzielił nas na grupki i wyjaśnił, co należy zrobić. Każdy z nas otrzymał rękawice i narzędzia. Pracowaliśmy dzielnie od 10.00. do 13.00. Nawet mżawka nie odebrała nam ochoty do pracy, wszyscy byliśmy zajęci i bardzo zadowoleni z efektów porządkowania cmentarza..
W czasie, kiedy sprzątaliśmy, odwiedził nas pan Rafael Blau, prezes Fundacji Beiteinu Chaj, który zaprosił nas osobiście do synagogi na uroczyste zakończenie projektu. Po ciężkiej pracy, czekała nas nagroda – wspólna pizza w radosnej atmosferze. Na koniec wspólne zdjęcie i podziękowania.
Jako koordynator projektu, wspólnie z p. I. Bugaj, pragnę z całego serca podziękować naszej młodzieży z klasy drugiej – Kochani, wykonaliście nie tylko wspaniałą pracę, ale byliście też otwarci, życzliwi, energiczni i empatyczni. Wszyscy zasługujecie na wielką pochwałę.
Jesteśmy z was dumni!

Red. Magdalena Avinash &Izabela Bugaj

Projekt w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – spotkanie pierwsze

11 września uczniowie klasy drugiej technikum wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, Panią dr Kamilą Kamińską.

Doktor nauk humanistycznych, od 2005 r. pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się pedagogiką miasta i streetworkingiem. Realizuje wiele projektów dotyczących procesów rewitalizacyjnych miasta, inicjuje akcje i działania społeczne i artystyczne, najchętniej w przestrzeniach uznawanych za wykluczone lub zapomniane. Kamila Kamińska jest jedną z pomysłodawczyń i prezeską Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach prowadzonych prowadzonych przez znaną nam już z poprzedniego roku panią doktor. Nasz Gość wyjaśnił, na czym będzie polegać nasz wkład w projekt, realizowany w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Dr Kamińska opowiadała nam o potrzebie ratowania zabytków na Dolnym Śląsku, a w szczególności w naszym najbliższym otoczeniu. Udało jej się porwać swoją energią i entuzjazmem młodzież, która wyraziła gotowość do pracy.
14 września klasa druga weźmie udział w Tikkun olam – warsztatach porządkowania na Cmentarzu Żydowskim w Dzierżoniowie, a 16 września odbędzie się finał projektu, organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, w synagodze dzierżoniowskiej.
W programie:
„Ratownicy. O ludziach, którzy ratują zabytki” – seminarium stypendysty Ministra Kultury,
koncert kameralny w wykonaniu muzyków z Filharmonii Sudeckiej,
podziękowanie uczestnikom projektu – naszym uczniom i zaangażowanym pracownikom z ramienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Red. Magdalena Avinash & Izabela Bugaj

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Pieszycach zaprasza wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Samorządu Uczniowskiego do zgłaszania swoich kandydatur do 21 września 2018r. do opiekunów Samorządu Uczniowskiego Pana Krzysztofa Dzwolaka lub Pana Daniela Kołodyńskiego.
Wybory do Samorządu odbędą się 1 października 2018r, do 28 września 2018r., kandydaci mogą prezentować swoje programy wyborcze w formie plakatów, spotkań, prezentacji na forum klasy, szkoły. Liczymy na kreatywność i zaangażowanie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Pieszycach miała miejsce 03 września 2018 roku o godzinie 9:00 na szkolnym dziedzińcu. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zgromadzili się wraz z wychowawcami na placu przed szkołą, by wspólnie rozpocząć nowy rok nauki. Program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IIIa i panią Krystynę Szostak przypomniał nam również, że od 79 lat początek września to także rocznica wybuchu II wojny światowej i hitlerowskiej inwazji na Polskę. Dyrektor Szkoły pani Beata Tomaszczyk zaznaczyła też, że 11 listopada będziemy obchodzić 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tym radosnym akcentem wkroczyliśmy w nowy rok pracy i nauki, by w czerwcu 2019 roku być bogatszym o wiedzę i kolejne szkolne doświadczenia. Pieczę nad klasami pierwszymi objęły:

Pani Katarzyna Złotnicka – klasa I technik technologii żywności i technik spedytor
Pani Joanna Witkowska – klasa I technik hotelarstwa

Justyna Protaziuk

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2017/2018
Gimnazjum:
Klasyfikacja roczna:
Baraniuk Wojciech 5,27 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Dudek Małgorzata 4,87 zachowanie – wzorowe
Gołuch Klaudia 4,87 zachowanie – wzorowe
Łyś Jagoda 5,13 zachowanie – wzorowe
Miszczuk Maksymilian 5,40 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Miszczuk Miłosz 4,80 zachowanie – wzorowe
Przetocki Łukasz 4,87 zachowanie – wzorowe

Klasyfikacja końcowa:
Zielińska Karolina 4,89 zachowanie – wzorowe
Dolinna Katarzyna 5,72 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus, Złota Sówka)
Kowalska Weronika 5,17 zachowanie – bardzo dobre
Łyś Zuzanna 5,06 zachowanie – wzorowe
Malinowski Dawid 4,89 zachowanie – wzorowe
Matuszewska Magdalena 5,50 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Moździerz Hubert 4,78 zachowanie – wzorowe
Potocka Roksana 5,11 zachowanie – wzorowe
Jonasz Protaziuk 5,72 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus, Złota Sówka)
Sieroń Natalia 5,44 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Szymczakiewicz Aleksandra 5,44 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)

Technikum:
Klasyfikacja roczna:

Urbańska Sylwia 4,75 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Więczek Justyna 4,80 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Cyktor Julia 4,59 zachowanie – wzorowe
Bartosik Arleta 4,80 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Napora Waldemar 5,06 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Konkiel Aleksandra 4,94 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Listwan Marcelina 5,06 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)
Zapasek Nikola 4,76 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus)

Klasyfikacja końcowa:
Piotr Borowski 4,79 zachowanie – wzorowe (Złoty Prymus, Złota Sówka)

Gratulujemy!!

FINAŁ PROJEKTU “KOBIETY DOLNEGO ŚLĄSKA – INSPIRACJE STREETARTEM”

14 czerwca uczniowie klasy I technikum zakończyli oficjalnie projekt „Kobiety Dolnego Śląska”.
Od 8.00 rano klasa pracowała nad przygotowaniem kubika. Rano przyjechała do nas pani dr Kamila Kamińska wraz z dwoma studentkami – pedagogiki i ASP. Pani Kamila przedstawiła program całego dnia i zaraziła nas entuzjazmem. Młodzież została podzielona na grupy i podejmowała różne działania praktyczne. Chłopcy i dziewczęta malowali wielkie płyty, w klasie wycinano wydruki zdjęć.
Pomalowane płyty trzeba było znieść w pobliże cukierni „Deny” i tam kontynuować prace. Na miejscu, chłopcy musieli stworzyć stabilną konstrukję kubika,a potem ozdobić go wlepami i szblonami, które wcześniej uczniowie zrobili na warsztatach. Tymczasem w sali nr 6 w Zespole Szkół powstawał szkic Marii Cunitz (ur. 29 maja 1610 w Świdnicy), która była śląską astronom, autorką pracy Urania propitia, będącej udoskonaleniem Tablic rudolfińskich Keplera. To właśnie ją młodzież wybrała na bohaterkę projektu. Szkic szykowała nasza starsza koleżanka z ASP. Natomiast na trzech pozostałych ścianach kubiku pojawiły się symbole kobiet i kobiecości, astronomii i… wydruki zdjęć naszych babć i prababć, bo dla nas one są szczególnymi bohaterkami i silnymi osobowościami. Dzięki naszym babciom i prababciom, współczesnym dziewczętom i kobietom żyje się łatwiej i lepiej. Za każdym naszym sukcesem jest ich wielkie poświęcenie. I to był powód, dla którego uczniowie postanowili uwiecznić swoje przodkinie. Większość z nas była usmarowana farbami, ale bardzo przejęta rezultatem pracy. Po uprzątnięciu placu przy cukierni i klasy szkolnej, zrobiliśmy sobie przerwę na mycie, odpoczynek i przebranie. O godzinie 16.00 zebraliśmy się znów, aby wspólnie zjeść pizzę- poczęstunek od p. dr Kamińskiej i przygotować się do wizyty szczególnych gości.
Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się o godzinie 17.00. Naszymi honorowymi gośćmi były Panie: Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce p. Dorota Konieczna-Enozel, dyrektor Centrum Kultury w Pieszycach –p. Lidia Zakrzewska – Strózik oraz dyrektor Zespołu Szkół w Pieszycach – p. Beata Tomaszczyk. Przyjechali także do nas redaktorzy serwisu doba.pl, którzy udokumentowali wydarzenie. Uczniowie klasy I technikum przecinali wstęgę i wszyscy podziwiali efekt naszej wspólnej pracy.
Dr Kamila Kamińska podkreślała życzliwość i zaangażowanie, z jakim zetknęła się w naszym mieście i szkole, przychylność i otwartość pani dyrektor oraz zaangażowanie młodzieży i nauczyciela koordynującego projekt, współpracę ze studentkami z naszego regionu oraz gościnność właścicieli cukierni „Deny”.
Dziękujemy naszym honorowym gościom za to, że znaleźli czas na spotkanie z nami po godzinach swojej pracy.
Ja, ze swojej strony, dziękuję moim wspaniałym uczniom, że pracowali po lekcjach z takim zaangażowaniem, nauczycielom – szczególnie pani Annie Makowskiej – wychowawczyni klasy I th za wyrozumiałość . Zależało mi na tym, aby młodzież dzięki udziałowi w projekcie miała poczucie sprawstwa w swoim życiu i wdzięczności wobec tych, dzięki którym dziś mogą się uczyć i decydować o swojej przyszłości.

Magdalena Avinash

Hotelarze i Technolodzy Żywności z wizytą w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

11 czerwca uczniowie Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Technologii Żywności z Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach pod opieka nauczycielek Pani Beaty Czerniejewskiej, Katarzyny Złotnickiej i Małgorzaty Dobrowolskiej uczestniczyli w wyciecze zawodoznawczej do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Do grupy naszych uczniów dołączyli także uczniowie z Zespołu Szkól nr 2 w Dzierżoniowie, kształcący się w zawodach o podobnym profilu. Uczniowie zostali zaproszeni na śniadanie wydawane w jednej z wielu, wspaniałych sal restauracyjnych, gdzie mieli okazje zdegustować wiele oryginalnych potraw. Następnie, podzieleni na grupy zwiedzali zaplecza kuchenne hotelu. Zapoznali się z zasadami przygotowywania posiłków dla tak ogromnej ilości gości, zobaczyli jak przechowywane są produkty spożywcze, zobaczyli „na żywo” wiele maszyn i urządzeń. W tym samym czasie grupa hotelarzy miała możliwość obejrzenia sal konferencyjnych, bankietowych i sali kinowej. Zobaczyli także przykładowy apartament od środka .Zapoznali się z zasadami pracy na recepcji i z obowiązkami kierownika sali. Uczniowie w dalszej części zwiedzali inne zakątki hotelu. Szczególnie mocno zainteresowała ich sala gier, gdzie spędzili trochę czasu grając na automatach i w cymbergaja. Zajęcia wyjazdowe bardzo podobały się wszystkim uczestnikom, były przede wszystkim okazją do poznania realiów zatrudnienia po ukończeniu kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

PROJEKT “KOBIETY DOLNEGO ŚLĄSKA” – SPOTKANIE PIĄTE

12 czerwca klasę I technikum odwiedziły Panie: Simela Ziota i Joanna Pietkiewicz, które poprowadziły niezwykłe warsztaty. Obie Panie przyjechały do nas z Wrocławia, Pani Simela Ziota jest pedagożką specjalną, a Pani Joanna Pietkiewicz psycholożką. Zajmują się zawodową aktywizacją osób niepełnosprawnych, kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i działają we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Panie przeprowadziły dwugodzinny panel warsztatowy o tematyce emancypacji oraz równości płci, a także stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn. Młodzież bardzo zaangażowała się w pracę grupową i dyskusję. Okazało się, że stereotypy dotyczą obu płci i dla obu stanowią problem i barierę w wielu społecznych aktywnościach i poczuciu satysfakcji z własnego życia.
Jestem bardzo dumna z moich uczniów, bo wykazali się aktywnością, pomysłowością i otwartością, żywo dyskutowali i wyrażali swoje zdanie.
Spotkanie miało charakter podsumowujący projekt, uczniowie wypowiadali się na temat swoich wrażeń, spostrzeżeń i doświadczeń, które nabyli podczas trwania spotkań projektowych. Wszyscy przyznali, że jako młodzi ludzie, chętniej pracują metodami aktywizującymi: lubią warsztaty, dyskusje panelowe oraz praktyczne działania bardziej niż prelekcje. Zauważyli, że projekt „Kobiety Dolnego Śląska” to także projekt promujący równouprawnienie , a warto przypomnieć, iż w tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice – 100 lat niepodległości Rzeczpospolitej oraz 100-lecie uzyskania (a raczej wywalczenia) praw wyborczych kobiet.
W czwartek 14 czerwca odbędzie się część finałowa naszego projektu, którego efekty będzie można niedługo oglądać, ale… o tym w następnej relacji.
Gorąco dziękujemy Pani Simelii i Joannie za spontaniczność, żywiołowość i traktowanie młodych ludzi jak partnerów w dyskusji i warsztatach. I mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy jakimś projekcie.

Magdalena Avinash

 

Świętujmy niepodległość

Chociaż rocznica odzyskania niepodległości przypada na listopad uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia przygotowują się do jej uczczenia już w tym roku szkolnym. W związku z tym brali oni udział w konkursach niepodległościowych takich jak :
– konkurs na życzenia dla „Niepodległej”
1 miejsce – Waldemar Napora
2 miejsce – Kornelia Tersa
3 miejsce – Klaudzia Moździeż

– konkurs plastyczny „Historia godła polskiego”
1 miejsce – Natalia Sieroń
2 miejsce – Magdalena Matuszewska
3 miejsce – Kornelia Tersa

– międzyklasowa gra dydaktyczna „Drogi do niepodległości”
1 miejsce – Klasa IIa
2 miejsce – klasa IIts
3 miejsce – klasa IIIb

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!!!!!