Blog Archives

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

ZawodowyEgzamin.pl

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych (szkoła branżowa / technikum) do zapoznania się z nowo powstałym serwisem umożliwiającym wykonanie egzaminu zawodowego online na prawdziwych arkuszach egzaminacyjnych (prawie 3000 arkuszy ze wszystkich obszarów i kwalifikacji z lat 2014 – 2019).

Jest to pierwszy serwis w Polsce, który bazuje na arkuszach w postaci dokumentów PDF oraz na kluczach odpowiedzi bezpośrednio z CKE.

Gorąco zachęcamy również do umieszczenia odnośnika do ZawodowyEgzamin.pl na Państwa szkolnej stronie internetowej oraz prosimy o przesłanie tej wiadomości do nauczycieli.

Pozdrawiamy,
Zespół ZawodowyEgzamin.pl

Święto Edukacji Narodowej

Uczniowie klasy IVTS wraz z wolontariatem szkolnym oraz Panią Bernadettą Szczypką przygotowali niecodzienną uroczystość dla wszystkich pracowników i uczniów naszej szkoły, podczas której zaprezentowali program artystyczny, a zespoły klasowe wzięły udział w turnieju wiedzy o szkole. W trakcie uroczystości serwowane były potrawy przygotowane przez uczniów pod opieką Pani Katarzyny Złotnickiej.

Warsztaty fotograficzne

W dniu 30.09.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty fotograficzne „Ekologia okiem młodych fotografików”, w których wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich naszego technikum. Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu „Młodzi dla EKO”, realizowanego przez Fundację Katolicka Inicjatywa BERIT. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna. Główny cel projektu to podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z województw dolnośląskiego i lubuskiego w zakresie obszarów NATURA 2000.

Warsztaty  fotograficzne umożliwiły młodzieży zapoznanie  się z podstawami fotografii przyrodniczej.

Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części warsztatów, pan Robert Janusz, zawodowy fotografik, omówił podstawy fotografii oraz podstawy fotografii artystycznej, jak ekspozycja, przysłona, czas otwarcia migawki oraz zasady planowania przestrzeni, kadrowania, umieszczania detali, światła i koloru.

Następnie młodzież pod opieką pani Izabeli Bugaj oraz pana fotografika i koordynatorki projektu pani Katarzyny Talar udała się do parku miejskiego na zajęcia praktyczne. Plener fotograficzny był dużym wyzwaniem dla młodych fotografów. Młodzież słuchając porad i wskazówek zawodowego fotografa realizowała swoje artystyczne wizje.

Po powrocie do szkoły prowadzący omówił fotografie  każdego uczestnika warsztatów, udzielając konstruktywnych wskazów do dalszej pracy. Miłym przerywnikiem był poczęstunek przygotowany przez organizatorów warsztatów.

Prace naszych młodych zdolnych fotografów możecie oglądać poniżej.

Izabela Bugaj

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Projekt pn.: „ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu:

 • Powiat Dzierżoniowski

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

Podmioty realizujące projekt:

 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach
 • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Projekt partnerski skierowany jest do 299 osób z 5 zespołów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz określono, iż wszystkie szkoły zawodowe potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • organizacja staży i praktyk dla 238 uczniów (106K) w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy;
 • organizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe dla 238 uczniów;
 • tworzenie klas patronackich w celu zwiększenia udziału lokalnych pracodawców
  w systemie edukacji zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia zawodowego
  w celu zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów;
 • organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach zawodów, na które występuje deficyt na lokalnym rynku pracy;
 • organizacja staży dla nauczycieli w celu zdobycia umiejętności nauczania zawodu, tak jak w rzeczywistym miejscu pracy;
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
 • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
 • wzrost kompetencji nauczycieli;
 • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
 • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych. 

Planowane efekty

 • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych;

Wartość projektu: 2.467.265,15 zł

Dofinansowanie: 2.343.565,15 zł

W tym wkład UE: 2.097.175,37 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-09-01 do: 2021-08-31

Dokumentacja uczestników projektu (zip)

 

Pomoc dla schroniska „Azyl” w Dzierżoniowie

13 czerwca 2019 roku uczniowie z klasy IIIa wraz z Panią Justyną Protaziuk odwiedzili schronisko dla zwierząt.  Na ręce pracowników schroniska przekazaliśmy 10 kg suchej oraz 14 puszek mokrej karmy zakupionej za pieniądze pozyskane ze sprzedaży ostatniego numeru gazetki szkolnej „Świat Gimbazy”. Pobyt w tym miejscu napełnił nas refleksją nad smutnym losem niektórych czworonogów i utwierdził w przeświadczeniu, że warto pomagać.

Justyna Protaziuk