Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym w kraju i ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa (COVID-19), w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów oraz pracowników szkoły wprowadza się zmianę organizacji pracy szkoły. W dniach od 17 marca do 26 kwietnia 2020 r. dostęp do budynków szkoły jest ograniczony.
1) Szkoła czynna jest w godzinach od 7:00 do 15:00.
2) Nauczyciele organizują zajęcia wszystkim uczniom.Nauczyciele sami opracowują materiały dla uczniów oraz korzystają z materiałów i narzędzi przygotowanych w Internecie. Komunikują się z uczniami przez dziennik elektroniczny oraz media społecznościowe.
3) Budynki szkolne nie są dostępne dla klientów zewnętrznych (tylko dla pojedynczych osób z poczty lub przesyłkami).
4) Dane kontaktowe szkoły: