Warsztaty fotograficzne

W dniu 30.09.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty fotograficzne „Ekologia okiem młodych fotografików”, w których wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich naszego technikum. Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu „Młodzi dla EKO”, realizowanego przez Fundację Katolicka Inicjatywa BERIT. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna. Główny cel projektu to podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z województw dolnośląskiego i lubuskiego w zakresie obszarów NATURA 2000.

Warsztaty  fotograficzne umożliwiły młodzieży zapoznanie  się z podstawami fotografii przyrodniczej.

Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części warsztatów, pan Robert Janusz, zawodowy fotografik, omówił podstawy fotografii oraz podstawy fotografii artystycznej, jak ekspozycja, przysłona, czas otwarcia migawki oraz zasady planowania przestrzeni, kadrowania, umieszczania detali, światła i koloru.

Następnie młodzież pod opieką pani Izabeli Bugaj oraz pana fotografika i koordynatorki projektu pani Katarzyny Talar udała się do parku miejskiego na zajęcia praktyczne. Plener fotograficzny był dużym wyzwaniem dla młodych fotografów. Młodzież słuchając porad i wskazówek zawodowego fotografa realizowała swoje artystyczne wizje.

Po powrocie do szkoły prowadzący omówił fotografie  każdego uczestnika warsztatów, udzielając konstruktywnych wskazów do dalszej pracy. Miłym przerywnikiem był poczęstunek przygotowany przez organizatorów warsztatów.

Prace naszych młodych zdolnych fotografów możecie oglądać poniżej.

Izabela Bugaj