„KONFERENCJA I  WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  KOCHAM – NIE BIJĘ”

W dniu 7 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się impreza Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci „Kocham-nie biję”. Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach grantu oświatowego.

Celem wydarzenia było dotarcie do przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych naszego powiatu i instytucji, które zainteresowane są przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie metod pracy i podzielenie się wiedzą w ramach Konferencji „Kocham-nie biję”. Organizatorzy podjęli współpracę z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dziecka:

 1. Organizacja Humanitarna i Rozwojowa Działająca na Rzecz Dzieci -UNICEF,
 2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA,
 3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – FDDS,
 4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.

Konferencja “Przeciwdziałanie Przemocy wobec bicia dzieci, Kocham – nie biję”.” skierowana była do osób dorosłych – zaproszonych dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów oraz osoby, które na co dzień stykają się z problemem agresji wobec dzieci. Organizatorzy konferencji podjęli gości w auli Zespołu Szkół, wszystkich przywitała uroczyście pani dyrektor ZS Beata Tomaszczyk i wprowadziła w temat, wykorzystując prezentację multimedialną przygotowaną na tę okazją przez p. I. Bugaj i p. K. Lewandowską.

 Prelegentami były osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Na tę część złożyło się 7 prelekcji i panel dyskusyjny, w trakcie którego goście i prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji. Tematy seminarium i prelegenci:

 1. Pani Agnieszka Lemieszek – Psycholog Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.
   „Syndrom dziecka maltretowanego”.
 2. Pani Anna Paczyńska – Kurator I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
  „Postępowanie rodzinne i opiekuńcze w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.”
 3. Pan Tomasz Fedorszczak – Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie.
  „Środki karne w stosunku do sprawców przemocy wobec małoletnich – aspekty prawne.”
 4. Pani Agnieszka Koźmińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pieszycach.
  „Dziecko w Procedurze Niebieskiej Karty.”
 5. Pan kom. Jarosław Zbozień – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Bielawie.
  „Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Współpraca międzyinstytucjonalna.”
 6. Pan asp.szt. Grzegorz Długaszewski – Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach.
  „Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Współpraca międzyinstytucjonalna.”

Wszyscy goście i uczestnicy konferencji zostali podjęci wspaniałym poczęstunkiem przygotowanym przez młodzież naszej szkoły pod opieką p. Katarzyny Złotnickiej, Małgorzaty Dobrowolskiej, Beaty Malagi.

Organizatorki konferencji składają również podziękowania na ręce pana Krzysztofa Dzwolaka oraz Tomasza Wojciechowskiego za wsparcie i pomoc.

Ilość gości i uczestników konferencji i warsztatów świadczy o potrzebie organizowania takich wydarzeń, a organizatorom daje poczucie satysfakcji.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim prelegentom za poszerzenie naszej wiedzy i świadomości oraz wspaniałą atmosferę dyskusji.

Katarzyna Lewandowska i Izabela Bugaj