Lekcje odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie

W Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach od października 2018 roku jest realizowany projekt edukacyjny o ubezpieczeniach społecznych „Lekcje z ZUS” w ramach godzin podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Lekcje z ZUS” to pierwszy w historii Polski projekt skierowany do nastolatków. Celem jest przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Program „Lekcje z ZUS” składa się z czterech lekcji przygotowanych przez ekspertów oraz nauczycieli metodyków.

Pierwsza lekcja to „Świadomy zawsze ubezpieczony”, która poświęcona była historii i istocie ubezpieczeń. Młodzież dowiedziała się dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe oraz jaką rolę w ubezpieczeniach pełni ZUS.

W czasie drugich zajęć, „Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki”, uczniowie zapoznali się z tym, czym są ubezpieczenia społeczne i jakie w Polsce istnieją rodzaje ubezpieczeń. Dowiedzieli się jakie świadczenia przysługują z tych ubezpieczeń. Trzecia lekcja to „Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach” poświęcona systemowi emerytalnemu w Polsce. Młodzież przyswoiła wiedzę na temat zależności między odprowadzaniem składek przez rodziców a emeryturami dziadków. W czasie czwartych i ostatnich zajęć uczniowie poznali „e-ZUS, czyli firmę pod ręką”. Ta lekcja poświęcona była Platformie Usług Elektronicznych oraz kwestii,  jak rejestrować firmę w ZUS.

Podsumowaniem projektu jest Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, która składa się z trzech etapów: szkolnego, w którym rywalizują między sobą uczniowie, wojewódzkiego i centralnego.

Etap szkolny odbędzie się dnia 27 listopada 2018 roku.

Wszystkim uczestnikom kibicujemy.

Bogumiła Taranek