Pani Bernadetta Szczypka zaproszona do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej