Maksymilian Miszczuk stypendystą w ramach Programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY TALENT”.

Maksymilian Miszczuk Uczeń klasy 3 Gimnazjum w Zespole Szkół w Pieszycach stypendystą w ramach Programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY TALENT”.
Gratulujemy