Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Łukasz Przetocki (klasa 3a gimnazjum)- przewodniczący
Sandra Pietraszko (klasa 3 technik spedytor) – zastępca przewodniczącego
Kamila Kosmala (klasa 3 technik spedytor) – skarbnik

Gratulujemy!