Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Pieszycach miała miejsce 03 września 2018 roku o godzinie 9:00 na szkolnym dziedzińcu. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zgromadzili się wraz z wychowawcami na placu przed szkołą, by wspólnie rozpocząć nowy rok nauki. Program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IIIa i panią Krystynę Szostak przypomniał nam również, że od 79 lat początek września to także rocznica wybuchu II wojny światowej i hitlerowskiej inwazji na Polskę. Dyrektor Szkoły pani Beata Tomaszczyk zaznaczyła też, że 11 listopada będziemy obchodzić 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tym radosnym akcentem wkroczyliśmy w nowy rok pracy i nauki, by w czerwcu 2019 roku być bogatszym o wiedzę i kolejne szkolne doświadczenia. Pieczę nad klasami pierwszymi objęły:

Pani Katarzyna Złotnicka – klasa I technik technologii żywności i technik spedytor
Pani Joanna Witkowska – klasa I technik hotelarstwa

Justyna Protaziuk