PROJEKT “KOBIETY DOLNEGO ŚLĄSKA” – SPOTKANIE PIĄTE

12 czerwca klasę I technikum odwiedziły Panie: Simela Ziota i Joanna Pietkiewicz, które poprowadziły niezwykłe warsztaty. Obie Panie przyjechały do nas z Wrocławia, Pani Simela Ziota jest pedagożką specjalną, a Pani Joanna Pietkiewicz psycholożką. Zajmują się zawodową aktywizacją osób niepełnosprawnych, kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i działają we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Panie przeprowadziły dwugodzinny panel warsztatowy o tematyce emancypacji oraz równości płci, a także stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn. Młodzież bardzo zaangażowała się w pracę grupową i dyskusję. Okazało się, że stereotypy dotyczą obu płci i dla obu stanowią problem i barierę w wielu społecznych aktywnościach i poczuciu satysfakcji z własnego życia.
Jestem bardzo dumna z moich uczniów, bo wykazali się aktywnością, pomysłowością i otwartością, żywo dyskutowali i wyrażali swoje zdanie.
Spotkanie miało charakter podsumowujący projekt, uczniowie wypowiadali się na temat swoich wrażeń, spostrzeżeń i doświadczeń, które nabyli podczas trwania spotkań projektowych. Wszyscy przyznali, że jako młodzi ludzie, chętniej pracują metodami aktywizującymi: lubią warsztaty, dyskusje panelowe oraz praktyczne działania bardziej niż prelekcje. Zauważyli, że projekt „Kobiety Dolnego Śląska” to także projekt promujący równouprawnienie , a warto przypomnieć, iż w tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice – 100 lat niepodległości Rzeczpospolitej oraz 100-lecie uzyskania (a raczej wywalczenia) praw wyborczych kobiet.
W czwartek 14 czerwca odbędzie się część finałowa naszego projektu, którego efekty będzie można niedługo oglądać, ale… o tym w następnej relacji.
Gorąco dziękujemy Pani Simelii i Joannie za spontaniczność, żywiołowość i traktowanie młodych ludzi jak partnerów w dyskusji i warsztatach. I mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy jakimś projekcie.

Magdalena Avinash