Daily Archives 13 czerwca 2018

Hotelarze i Technolodzy Żywności z wizytą w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

11 czerwca uczniowie Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Technologii Żywności z Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach pod opieka nauczycielek Pani Beaty Czerniejewskiej, Katarzyny Złotnickiej i Małgorzaty Dobrowolskiej uczestniczyli w wyciecze zawodoznawczej do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Do grupy naszych uczniów dołączyli także uczniowie z Zespołu Szkól nr 2 w Dzierżoniowie, kształcący się w zawodach o podobnym profilu. Uczniowie zostali zaproszeni na śniadanie wydawane w jednej z wielu, wspaniałych sal restauracyjnych, gdzie mieli okazje zdegustować wiele oryginalnych potraw. Następnie, podzieleni na grupy zwiedzali zaplecza kuchenne hotelu. Zapoznali się z zasadami przygotowywania posiłków dla tak ogromnej ilości gości, zobaczyli jak przechowywane są produkty spożywcze, zobaczyli „na żywo” wiele maszyn i urządzeń. W tym samym czasie grupa hotelarzy miała możliwość obejrzenia sal konferencyjnych, bankietowych i sali kinowej. Zobaczyli także przykładowy apartament od środka .Zapoznali się z zasadami pracy na recepcji i z obowiązkami kierownika sali. Uczniowie w dalszej części zwiedzali inne zakątki hotelu. Szczególnie mocno zainteresowała ich sala gier, gdzie spędzili trochę czasu grając na automatach i w cymbergaja. Zajęcia wyjazdowe bardzo podobały się wszystkim uczestnikom, były przede wszystkim okazją do poznania realiów zatrudnienia po ukończeniu kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

PROJEKT “KOBIETY DOLNEGO ŚLĄSKA” – SPOTKANIE PIĄTE

12 czerwca klasę I technikum odwiedziły Panie: Simela Ziota i Joanna Pietkiewicz, które poprowadziły niezwykłe warsztaty. Obie Panie przyjechały do nas z Wrocławia, Pani Simela Ziota jest pedagożką specjalną, a Pani Joanna Pietkiewicz psycholożką. Zajmują się zawodową aktywizacją osób niepełnosprawnych, kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i działają we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Panie przeprowadziły dwugodzinny panel warsztatowy o tematyce emancypacji oraz równości płci, a także stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn. Młodzież bardzo zaangażowała się w pracę grupową i dyskusję. Okazało się, że stereotypy dotyczą obu płci i dla obu stanowią problem i barierę w wielu społecznych aktywnościach i poczuciu satysfakcji z własnego życia.
Jestem bardzo dumna z moich uczniów, bo wykazali się aktywnością, pomysłowością i otwartością, żywo dyskutowali i wyrażali swoje zdanie.
Spotkanie miało charakter podsumowujący projekt, uczniowie wypowiadali się na temat swoich wrażeń, spostrzeżeń i doświadczeń, które nabyli podczas trwania spotkań projektowych. Wszyscy przyznali, że jako młodzi ludzie, chętniej pracują metodami aktywizującymi: lubią warsztaty, dyskusje panelowe oraz praktyczne działania bardziej niż prelekcje. Zauważyli, że projekt „Kobiety Dolnego Śląska” to także projekt promujący równouprawnienie , a warto przypomnieć, iż w tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice – 100 lat niepodległości Rzeczpospolitej oraz 100-lecie uzyskania (a raczej wywalczenia) praw wyborczych kobiet.
W czwartek 14 czerwca odbędzie się część finałowa naszego projektu, którego efekty będzie można niedługo oglądać, ale… o tym w następnej relacji.
Gorąco dziękujemy Pani Simelii i Joannie za spontaniczność, żywiołowość i traktowanie młodych ludzi jak partnerów w dyskusji i warsztatach. I mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy jakimś projekcie.

Magdalena Avinash