PROJEKT “KOBIETY DOLNEGO ŚLĄSKA” – SPOTKANIE TRZECIE

29 maja mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły Panią Katarzynę Lubiniecką – Różyło, Koordynatorkę ds. Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Wizyta tego szczególnego Gościa związana była z kolejną częścią projektu „Kobiety Dolnego Śląska” , w który zaangażowana jest klasa I th z nauczycielką polonistką – M. Avinash.
Spotkanie z Panią Katarzyną Lubiniecką – Różyło trwało przez dwie godziny lekcyjne i opierało się na wykładszie, prezentacji multimedialnej oraz żywej dyskusji. Wykład był próbą odpowiedzi na pytanie, czy w sto lat po uzyskaniu praw wyborczych, Polki w pełni z nich korzystają. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czym różni się Urząd Wojewódzki od Urzędu Marszałkowskiego, jaki układają się proporcje między płciami w życiu politycznym naszego kraju oraz co zyskujemy jako społeczeństwo, kiedy kobiety biorą czynny i bierny udział w polityce.
Pani Katarzyna Lubiniecka – Różyło, podczas prezentacji multimedialnej, udowadniała, że istnieje wyraźny związek między poczuciem szczęścia mieszkańców danego kraju, a prawami kobiet. Młodzież z klasy I th poznawała burzliwą historię nabywania praw do edukacji, życia politycznego i niezależności kobiet. Prelegentka podkreśliła, że te prawa nie zostały nam nadane – jako kobietom, ale zostały przez nasze babki i prababki wywalczone. Powinniśmy o tym pamiętać, bo stopień edukacji, rozwoju i zaangażowania w życie kraju kobiet ma wpływ na sytuację polityczną i ekonomiczną całego kraju – w końcu kobiety to połowa naszej populacji!
Zajęcia cieszyły sie dużym zainteresowaniem, a atmosfera stworzona przez naszego Gościa była niezwykle ciepła i przyjazna. Nie co dzień młodzież ma okazję spotkania w tak kameralnej atmosferze z ważnymi urzędnikami i działaczami społecznymi.
Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Lubinieckiej – Różyło za odwiedziny.

Magdalena Avinash