RUSZYŁ PROJEKT „KOBIETY DOLNEGO ŚLĄSKA”: inspiracja dla młodzieży i street artu.”

Klasa I technikum, pod opieką polonisty – p. Magdaleny Avinash, rozpoczęła udział w niezwykłym projekcie. 16 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie uczniów z panią dr Kamilą Kamińską z Uniwesytetu Wrocławskiego, która przedstawiła uczniom idee i cele projektu i już od pierwszych zajęć zaraziła uczniów entuzjazmem. Projekt prowadzony jest merytorycznie przez dr K. Kamińską we współpracy z M. Avinash. Całość finansowana jest ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Kim jest pani dr Kamila Kamińska?

Doktor nauk humanistycznych, od 2005 r. pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się pedagogiką miasta i streetworkingiem. Realizuje wiele projektów dotyczących procesów rewitalizacyjnych miasta, inicjuje akcje i działania społeczne i artystyczne, najchętniej w przestrzeniach uznawanych za wykluczone lub zapomniane. Kamila Kamińska jest jedną z pomysłodawczyń i prezeską Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej.

Zadaniem uczniów jest uwiecznić wybitną kobietę z naszego regionu. Będzie to duży społeczny projekt, wymagający wielkiego zaangażowania uczniów i opiekunów. Nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów… ale jesteśmy bardzo podekscytowani…
Na całość projektu składa się cykl wielu spotkań warsztatowych ze wspaniałymi wrocławskimi wykładowcami, animatorami kultury, pedagogami.
Głównymi celami projektu są:
1. aktywizacja młodych dziewcząt z Dolnego Śląska do udziału w życiu publicznym,
2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego w małych ośrodkach w regionie,
3. stawianie podwaliny pod politykę młodzieżową Dolnego Śląska, która może stać się inspiracją dla całego kraju.
Cele szczegółowe projektu to:
– przywrócenie pamięci o kobietach, które zapisały się na kartach historii Dolnego Śląska,
– pokazanie mieszkankom i mieszkańcom jak wielobarwna jest historia ich regionu.
– wskazanie na ważność poznawania i poszerzania wiedzy o historii kraju i osób zasłużonych dla niego,
– wzmocnienie poczucia przynależności do miejsca i integracji środowiska lokalnego, współpracy mieszkańców, rozwoju ich kontaktów między sobą nawzajem, zrobienia czegoś razem, wspólnie dla dobra ogółu.

Podczas pierwszego, inauguracyjnego wykładu p. Dr Kamila Kamińska przedstawiła uczniom prezentację multimedialną poświęconą roli kobiet w życiu społecznym oraz omówiła, jak będzie wyglądać praca metodą projektu.
Klasa I technikum ma okazję spotkania ciekawych ludzi z Uniwesytetu Wrocławskiego, ale także poszerzania wiedzy i umiejętności przydatnych w karierze zawodowej, jak i na dalszej drodze edukacji.
Tak więc – RUSZAMY!!!!

Magdalena Avinash