EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

1. Część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. Część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. Język obcy nowożytny –20 kwietnia 2018r. (piątek)
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia