SUKCES UCZENNICY GIMNAZJUM NA POWIATOWYM KONKURSIE

Małgorzata Dudek z klasy II-ej Gimnazjum w Zespole Szkół w Pieszycach zajęła II miejsce w konkursie krasomówczym „Sowigórski bajarz”, który odbył się 5 kwietnia 2018r. w bielawskim MOKiS-ie. Małgosia rewelacyjnie wcieliła się w postać dziennikarki i bardzo sugestywnie opowiedziała treść legendy „O Weronice”.

Gratulujemy sukcesu!
Justyna Protaziuk