Szkolenie dla spedytorów na Politechnice Wrocławskiej

12 lutego spedytorzy uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej pn. „Jakościowe i ilościowe metody planowania przewozów towarowych” w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, Pani doktor jak i uczniowie byli bardzo zadowoleni ze współpracy.

Opiekun grupy
Daniel Kołodyński