SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY WYJŚĆ POZA SCHEMAT

21 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia pod opieką nauczycieli wzięli udział w niezwykłym przedstawieniu i prelekcji w ramach cyklu zajęć poświęconych cyberprzemocy.
Spektakl z udziałem aktorów krakowskich podejmował problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej oraz cyberprzemocy – tematu istotnego dla nastolatków. Z pewnością do młodzieży trafili młodzi aktorzy, którzy – warto dodać – zostali przeszkoleni w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień.

Magdalena Avinash