III miejsce Jonasza Protaziuka w Finale Dolnośląskim XXIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej


Gratulujemy!