Patriotyzm polski na przestrzeni wieków

2 listopada w Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się debata Patriotyzm polski na przestrzeni wieków, ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury. Debata rozpoczęła całoroczne przygotowania do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą będziemy hucznie obchodzić 11 listopada 2018 roku.
O godzinie 11.00. w Centrum Kultury spotkali się uczniowie ze SP nr 1, Niepublicznego Gimnazjum oraz ZS w Pieszycach wraz z opiekunami. 
Gości powitała p. dyrektor Centrum Kultury Lidia Zakrzewska – Strózik.
Debatę przygotowały i poprowadziły nauczycielki Zespołu Szkół: p. Beata Malaga – historyk i nauczyciel WOS-u i Magdalena Avinash – polonista i oligofrenopedagog. Prezentacja multimedialna powstała pod kierownictwem p. Izabeli Bugaj – bibliotekarza i nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Młodzież w grupach oraz indywidualnie rozważała problemy związane z postawą patriotyczną na przestrzeni wieków. Uczniowie mieli okazję wymiany poglądów, rozwijania kompetencji językowych,  dyskusji i obrony przyjętej uprzednio tezy.
Debata przebiegała w atmosferze gorącej dyskusji. 
Podsumowaniem stało się wspólne stwierdzenie, iż zarówno heroiczna walka jak i kultywowanie wartości patriotycznych są gwarancją ciągłości każdego narodu.

Magdalena Avinash