Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Pieszycach

Święto Edukacji Narodowej to dzień nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów. Z tej okazji w naszej szkole klasa III technikum, pod opieką wychowawczyni Pani Anny Dydy-Falikowskiej, przygotowała apel, który był podziękowaniem za trud włożony w edukację młodzieży, atmosferę i sprawne funkcjonowanie naszej szkoły. Uroczystość była także okazją do wręczenia przez Panią Dyrektor Szkoły Beatę Tomaszczyk podziękowań nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację 70-lecia szkoły. Natomiast nagrodami za pracę dydaktyczno – wychowawczą w tym roku uhonorowani zostali następujący nauczyciele:

Nagrody Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego otrzymali:

Pani Beata Tomaszczyk
Pani Katarzyna Lewandowska
Pani Beata Czerniejewska
Pani Justyna Protaziuk

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

Pani Katarzyna Złotnicka
Pani Berandetta Szczypka
Pani Małgorzata Dobrowolska
Pani Teresa Rutowicz
Pani Beata Malaga
Pani Izabela Bugaj
Pani Bogumiła Taranek
Pani Magdalena Avinash
Pan Krzysztof Dzwolak
Pan Tomasz Wojciechowski

Justyna Protaziuk