Przeciwdziałania Przemocy i Agresji Wobec Dzieci

14 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Pieszycach odbyła się impreza Przeciwdziałania Przemocy i Agresji Wobec Dzieci. Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach grantu oświatowego.
Celem wydarzenia było dotarcie do wszystkich placówek oświatowych naszego powiatu i instytucji, które zainteresowane są przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie metod pracy i podzielenie się wiedzą w ramach seminarium, warsztatów dla młodzieży i happening w formie przemarszu solidarności przeciw przemocy wobec dzieci ulicami miasta. Organizatorzy podjęli współpracę z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dziecka.
Wydarzenie składało się z trzech części.
Pierwszą było seminarium “Przeciwdziałanie Przemocy i Agresji Wobec Dzieci” kierowane do osób dorosłych – zaproszonych dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów oraz osoby, które na co dzień stykają się z problemem agresji wobec dzieci. Organizatorzy seminarium podjęli gości w aulii Zespołu Szkół, wszystkich przywitała uroczyście pani dyrektor ZS Beata Tomaszczyk, która odczytała oficjalny list gratulacyjny od Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka . Następnie wprowadziła uczestników seminarium w temat, wykorzystując prezentację multimedialną, przygotowaną specjalnie na tę okazję.
Prelegentami były osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Na tę część złożyły się 4 prelekcje i panel dyskusyjny, w trakcie którego goście i prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji. Tematy seminarium:
1. Ewa Kotyra – Miklasiewicz – Kierownik Działu Dochodzeniowo-Śledczego Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. „Dziecko a sytuacje przemocy w rodzinie, kwestie prawne”.
2. Małgorzata Grabowska – Pedagog w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Świdnicy: “Objawy i konsekwencje wieloaspektowej przemocy wobec dzieci”.
3. Weronika Karwacka – Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie: “Psychologiczne spojrzenie na agresję i pomaganie”.
4. Grzegorz Długaszewski – Kierownik Komisariatu Policji w Pieszycach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: “Realizacja Procedur związanych z Niebieską Kartą”.
Drugą część stanowiły warsztaty dla oddelegowanych przez szkoły powiatowe uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów było podniesienie świadomości młodzieży i wiedzy, czym jest agresja i przemoc wobec dzieci, jaki ma wpływ na dziecko i jego przyszłość oraz, co robić, kiedy jesteśmy świadkami lub ofiarami przemocy, gdzie szukać pomocy i jak się zachować w konkretnych sytuacjach.
Trzecią częścią był wielki happening w formie przemarszu przez miasto. Dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzież z Zespołu Szkół oraz nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie wraz z wieloma gośćmi i mieszkańcami Pieszyc przemaszerowały ulicami miasta w proteście przeciw przemocy. Uczniowie już od kilku dni przygotowywali hasła i transparenty. Uczestnicy pochodu otrzymali baloniki. Dołączali się do niego rodzice i przypadkowi przechodnie. Celem przemarszu było zjednoczenie pieszyckiej społeczności i otwarty protest wobec wszelkim przejawom przemocy i agresji wobec dzieci.
W trakcie przemarszu rozdawane były materiały pozyskane przez organizatorów od Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” i „Niebieskiej Linii”.
Ilość gości i uczestników seminarium i warsztatów świadczy o potrzebie organizowania takich wydarzeń, a organizatorom daje poczucie satysfakcji.
Mamy nadzieję, że rozpoczęty w zeszłym roku happening na stałe wpisze się w tradycję naszego miasteczka i przyniesie wszystkim korzyści.