Uroczystości z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Matki Bożej Królowej Polski

4 maja w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość. Uczniowie wzięli udział w uroczystej akademii z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Matki Bożej Królowej Polski. Wyjątkowym gościem naszej uroczystości był ks. bp Adam Bałabuch ze Świdnicy, który odwiedził nasza szkołę w ramach wizytacji kanonicznej w parafii św. Jakuba w Pieszycach.

W zaprezentowanym programie uczniowie przypomnieli nam znaczenie uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowożytnej konstytucji państwowej, dzięki której osiemnastowieczna Polska podjęła próbę reformy państwa i utrzymania niepodległości.

Podobne znaczenie miały śluby lwowskie króla Jana Kazimierza z 1565 roku, kiedy to król ogłosił Matkę Bożą Królową Polski, co stało w bezpośrednim związku z wojną ze Szwecją i zrzuceniem jarzma niewoli, znanymi w historii jako Potop Szwedzki.

Na koniec swoje słowo do wszystkich obecnych na uroczystości wygłosił ks. biskup, podkreślając znaczenie roli Maryi w historii państwa polskiego i religijności Polaków.

Tomasz Wojciechowski