I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej – kolejna odsłona

Pod koniec kwietnia młodzież z pieszyckiego gimnazjum i technikum brała udział w warsztatach i grze biznesowej, które były kolejnym etapem realizacji projektu I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej. W projekcie bierze udział młodzież ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatów dzierżoniowskiego i świdnickiego. Jest on realizowany przez Bank Zachodni, Społeczną Akademię Nauk w Świdnicy, Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego oraz Sudecka Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy.

Miło nam poinformować, że zespół w składzie Marcin Szczypka, Rafał Kożuch zajęli pierwsze miejsce w grze biznesowej.

Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie studium przypadku w biznesie oraz biznes planu.
Mamy nadzieję, że i tym razem nasi uczniowie zdobędą laury zwycięstwa.