FINAŁ SZKOLNEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO

Obchody Świat Wielkanocnych A.D. 2017 należą już do przeszłości, ale atmosferę świąteczną możemy przywołać powracając wspomnieniami do Jarmarku Wielkanocnego. Nadszedł czas na ogłoszenie wyników wszystkich konkursów świątecznych.
Celem multi-konkursów Jarmarku było rozwijanie różnorodnej twórczości artystycznej uczniów związanej z tematyka świąteczną i wiosenną, propagowanie tradycji świątecznych, a zarazem kreatywnego i nowatorskiego podejścia do utartych form oraz rozwijanie talentów językowych i znajomości kultury krajów anglojęzycznych.
Przy ocenie prac konkursowych brane były pod uwagę wartości artystyczne oraz ogólne wrażenie, wkład pracy własnej, pomysłowość, oryginalność, inwencja twórcza i nowatorskie podejście do tematu oraz – w przypadku prac plastycznych oraz kartek świątecznych – aspekt bogactwa i poprawności językowej.
Techniki wykonania prac były różnorodne. Bogactwo i inwencja twórcza dały się zauważyć zwłaszcza w przypadku kartek świątecznych. Poziom prac konkursowych był wyrównany, o czym świadczą miejsca punktowane ex aequo. A oto bogata lista nagrodzonych:

KATEGORIA: STROIKI

I. Kamila Salamon (1a)
II. Justyna Więczek (3b)
III. Natalia Sucharzewska (3c) 

KATEGORIA: PISANKI

I. Natalia Sucharzewska (3c) 
II. Natalia Gieszczyk (1a) 
III. Maksymilian Miszczuk (1a)

KATEGORIA: PLAKATY / PRACE PLASTYCZNE

I. Klaudia Gołuch (1a) 
Arleta Bartosik  (1THS)
II. Karolina Zielińska (2a)
Andżelika Bobrowska (3b)
III. Anna Iwanicka (4THS)

KATEGORIA: KARTKI ŚWIĄTECZNE

I. Aleksandra Szymczakiewicz (2b)
II. Aleksandra Zaremba (4THS)
Marcin Szczypka (3c)
III. Jonasz Protaziuk (2b)
Patrycja Pałyga (1THŻ)
Marcel Wczasek (4THS)

Dyplomy i nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone w ramach obchodów Dni Kultury Szkoły, w piątek 28.04.2017. Za swe prace uczestnicy otrzymali już oceny z języków lub przedmiotów techniczno-artystycznych. Najbardziej płodni z nastoletnich artystów otrzymają również punkty dodatnie z zachowania.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursach i gratulujemy nagrodzonym.

Ewa Krzywda, Halina Markiewicz