Monthly Archives Kwiecień 2017

Dzień otwarty 12.05.2017

Zapraszamy  uczniów klas III gimnazjum na dzień otwarty szkoły, który odbędzie się 12 maja 2017 w godzinach: 10:00 – 15.00

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia grup uczniów z podaniem orientacyjnej godziny przyjazdu do dnia 10.05.2017r. nr tel. 74-8365-370

Dyrektor Zespołu Szkół
w Pieszycach

FINAŁ SZKOLNEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO

Obchody Świat Wielkanocnych A.D. 2017 należą już do przeszłości, ale atmosferę świąteczną możemy przywołać powracając wspomnieniami do Jarmarku Wielkanocnego. Nadszedł czas na ogłoszenie wyników wszystkich konkursów świątecznych.
Celem multi-konkursów Jarmarku było rozwijanie różnorodnej twórczości artystycznej uczniów związanej z tematyka świąteczną i wiosenną, propagowanie tradycji świątecznych, a zarazem kreatywnego i nowatorskiego podejścia do utartych form oraz rozwijanie talentów językowych i znajomości kultury krajów anglojęzycznych.
Przy ocenie prac konkursowych brane były pod uwagę wartości artystyczne oraz ogólne wrażenie, wkład pracy własnej, pomysłowość, oryginalność, inwencja twórcza i nowatorskie podejście do tematu oraz – w przypadku prac plastycznych oraz kartek świątecznych – aspekt bogactwa i poprawności językowej.
Techniki wykonania prac były różnorodne. Bogactwo i inwencja twórcza dały się zauważyć zwłaszcza w przypadku kartek świątecznych. Poziom prac konkursowych był wyrównany, o czym świadczą miejsca punktowane ex aequo. A oto bogata lista nagrodzonych:

KATEGORIA: STROIKI

I. Kamila Salamon (1a)
II. Justyna Więczek (3b)
III. Natalia Sucharzewska (3c) 

KATEGORIA: PISANKI

I. Natalia Sucharzewska (3c) 
II. Natalia Gieszczyk (1a) 
III. Maksymilian Miszczuk (1a)

KATEGORIA: PLAKATY / PRACE PLASTYCZNE

I. Klaudia Gołuch (1a) 
Arleta Bartosik  (1THS)
II. Karolina Zielińska (2a)
Andżelika Bobrowska (3b)
III. Anna Iwanicka (4THS)

KATEGORIA: KARTKI ŚWIĄTECZNE

I. Aleksandra Szymczakiewicz (2b)
II. Aleksandra Zaremba (4THS)
Marcin Szczypka (3c)
III. Jonasz Protaziuk (2b)
Patrycja Pałyga (1THŻ)
Marcel Wczasek (4THS)

Dyplomy i nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone w ramach obchodów Dni Kultury Szkoły, w piątek 28.04.2017. Za swe prace uczestnicy otrzymali już oceny z języków lub przedmiotów techniczno-artystycznych. Najbardziej płodni z nastoletnich artystów otrzymają również punkty dodatnie z zachowania.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursach i gratulujemy nagrodzonym.

Ewa Krzywda, Halina Markiewicz

Egzamin gimnazjalny 2017

19 kwietnia rozpoczyna się egzamin gimnazjalny, przypominamy terminarz i co każdy uczeń musi zabrać ze sobą na egzamin.

 1. część humanistyczna  – 19 kwietnia 2017r. (środa)
  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno – przyrodnicza  – 20 kwietnia 2017r. (czwartek)
  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny –21 kwietnia 2017r. (piątek)
  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Każdy uczeń powinien mieć na egzaminie gimnazjalnym długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), którym będzie zapisywał rozwiązania lub odpowiedzi. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Jeżeli polecenie nakazuje, by uczeń wykonał rysunek, należy zrobić go długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora ani słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Wykluczone jest posiadanie wszelkiego rodzaju przedmiotów „przynoszących szczęście” jak maskotki, breloki itp. Niezbędny do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego jest dokument potwierdzający tożsamość. Może to być np. legitymacja szkolna lub dowód osobisty.

Życzymy powodzenia!!!!

Finał konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną

Uczniowie Zespołu Szkół w Pieszycach przygotowują się do Świąt Wielkanocnych. W ramach tych przygotowań w dniu 05.04.2017 odbył się finał konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną. Prace były bardzo zróżnicowane pod względem artystycznym.

Wyniki punktacji w kategorii „Klasa”
I miejsca 3b – 13 pkt
II miejsce 2a – 12 pkt
III miejsce 1b – 11 pkt
IV miejsce 1th – 10 pkt
V miejsce 1a – 9 pkt
VI miejsce 1ts – 8 pkt
VII miejsce 2b – 7 pkt
VIII miejsce 3a – 6 pkt
IX miejsce 1c – 5 pkt

Uzyskane punkty zasilają pulę punktów w ramach ogólnoszkolnego konkursu Dni Kultury Szkoły, w którym główną nagrodę stanowi 400 zł do wykorzystania na wycieczkę szkolną dla zwycięskiej klasy.

W kategorii indywidualnej
I miejsce ex aequo – Natalia Sieroń II b i Marcin Szczypka III c
II miejsce Paweł Kozioł I b
III miejsce Kamila Salamon I a

Dyplomy i nagrody w kategorii indywidualnej zostaną wręczone 28.04.2017 w czasie obchodów Dni Kultury Szkoły.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy radosnych Świąt Wielkiej Nocy

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W tym roku motywem przewodnim jest „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” Próbę zmierzenia się z tym tematem podjęli Małgosia Dudek i Łukasz Przetocki – uczniowie klasy Ia pieszyckiego gimnazjum.

Kim byli Jaworzniacy?

Jaworzniacy oficjalnie: Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 – organizacja założona w 1991, pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944–1956 i ich rodzinom. Nazwa Jaworzniacy wywodzi się od miejsca ich uwięzienia, więzienia dla młodocianych w Jaworznie. W czasie II wojny światowej w Jaworznie mieścił się podobóz Auschwitz – Birkenau, a po wojnie umieszczono tu wysiedlonych Polaków i Ukraińców w ramach akcji „Wisła”. W 1951 r. powstało tu więzienie dla młodocianych więźniów politycznych.
Na obszarze 36 hektarów, otoczonych kilkumetrowym murem, przysypanym tłuczonym szkłem, tak jak w  Warszawskim Getcie, więźniowie musieli sami wybudować 3 piętrowe bloki składające się z kilkunastoosobowych cel. Od strony wewnętrznej  więzienie otoczone było drutami elektrycznymi pod napięciem 500V. Pomiędzy murem a drutami znajdował się grabiony „pas śmierci”, a nad wszystkim górowało 15 wieżyczek, z uzbrojonymi w granaty i broń maszynową  strażnikami.
Przez więzienie w ciągu 5 lat przeszło ponad 10 tysięcy młodych ludzi, w większości skazanych za przestępstwa polityczne, z których najbardziej powszechnym była przynależność do nielegalnej organizacji, mającej na celu obalenie demokratyczno-ludowego ustroju Państwa Polskiego. Czyn ten, ścigany z art. 86§2 kodeksu karnego Wojska Polskiego, zagrożony był karą od 5 lat więzienia do kary śmierci włącznie. Młodociani „przestępcy” polityczni, bez względu na wiek, sądzeni byli przez Sądy Wojskowe; w myśl obowiązującej wówczas w polskim sądownictwie doktryny  Andrieja Wyszyńskiego (generalnego prokuratora ZSRR),  że o dojrzałości decyduje nie wiek, ale ranga popełnionego przestępstwa.
W obozie pracy przebywali również harcerze z Pieszyc działający w Harcerskiej Organizacji Podziemnej (w skrócie HOP) wszyscy w wieku od 16-stu do 18-stu lat.
W skład HOP-u wchodzili:
Józef Tafliński, Jerzy Ostrowski, Zbigniew Ostrowski,Zdzisław Słomiński, Jan Grodecki, Ksawery Krupa oraz Stanisław Stężycki. Chłopcy pochodzili z Pieszyc i z Dzierżoniowa.
Założycielem HOP-u był Józef Tafliński znany też podpseudonimem „Tygrys”. Młodzi harcerze chcieli przywrócić wolną Polskę, która nie jest od nikogo zależna, walczyli o niepodległość.
Na maszynie ukradzionej ze sztabu „Hufiec ZHP”, pisali ulotki nawołujące do walki z ustrojem komunistycznym i dające nadzieję ludziom, którzy codziennie widzieli na ulicach milicjantów, żyli w ciągłym stresie i zagrożeniu rewizjami. Mieli zabytkowy rewolwer typu „Nagan” kaliber 7mm. Zostali skazani za nielegalne posiadanie broni, przynależność do zbrodniczej organizacji, mającej na celu zmianę ustroju Państwa Polskiego oraz za przywłaszczenie maszyny do pisania. Wydano na nich wyroki:
Józef Tafliński- 10 lat więzienia
Zdzisław Słomiński- 8 lat
Jerzy Ostrowski- 7 lat
Ksawery Krupa- 6 lat
Jan Grodecki i Zbigniew Ostrowski- 5 lat więzienia
Bracia Ostrowscy ukryli ulotki za obrazem,dlatego milicjanci nie znaleźli ich podczas rewizji.
Dodadkową karą dla harcerzy było pozbawienie praw obywatelskich na długi okres, całkowite odebranie mienia, a także zesłanie do obozu pracy dla więźniów politycznych w Jaworznie.
Jan Grodecki zmarł podczas wypadku w kopalni. Wyroki obniżyła amnestia
z 22 lipca 1952 roku. Niestety młodym bohaterom ciężko było później znaleźć pracę, gdyż mieli oni przyczepione łatki zbrodniarzy. Pamiętajmy, że ci młodzieńcy walczyli o naszą wolność i robili, co mogli, by przywrócić dzisiejszą niepodległą Polskę.
Jesteśmy uczniami gimnazjum- prawie równolatkami Jaworzniaków, żyjemy w wolnej Polsce,
o którą walczyli i zostali skazani przez komunistyczny reżim. Mimo, że byli bardzo młodzi, wierzyli, że ich działania przyczynią się do odzyskania pełnej niepodległości. Za swoje przekonania zapłacili starszną karę – piekło obozu, ale i życie za łatką zbrodniaża. Za co? Za marzenia o wolnej Polsce?
Dlatego uważamy, że należy się Im nasza wdzięczność i pamęć.
Razem z Łukaszem zdecydowaliśmy się wziąć udział w XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której tematem jest „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.
HOP to jedyna w swoim rodzaju harcerska organizacja, która działała w Pieszycach, dlatego uważmy, że należy się tym młodym ludziom nasza pamięć. Ważnym elementem propagowania pamięci o tych bohaterach byłoby nadanie Szkole Podstawowej nr 1 imienia Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej.

Gosia i Łukasz – uczniowie gimnazjum w Pieszycach.

Zajęcia laboratoryjne spedytorów na Politechnice Wrocławskiej

4 kwietnia spedytorzy uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej pn. „Jakościowe i ilościowe metody planowania przewozów towarowych” w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, Pani doktor jak i uczniowie byli bardzo zadowoleni ze współpracy. Czekamy na następne tego typu zajęcia 🙂

Opiekun: Daniel Kołodyński

Uczniowie Zespołu Szkół w Pieszycach na I Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej

30 marca gimnazjaliści oraz uczniowie technikum wzieli udział w warsztatach poświęconych realizacji projektu I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej. Jest to wspólny projekt Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy, Inkubatora Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Spółki Eksperts for Business oraz Banku Zachodniego WBK pod patronatem Starosty świdnickiego
i dzierżoniowskiego, Prezydenta Miasta Świdnica, Burmistrza Dzierżoniowa, Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Urzędów Pracy w Świdnicy i Dzierżoniowie.

W projekcie biorą udział 3 zespoły z naszej szkoły: Jonasz Protaziuk, Magdalena Matuszewska, Aleksandra Szymczakiewicz oraz Marcin Szczypka, Rafał Kożuch, Grzegorz Stal w kategorii szkół gimnazjalnych, Arleta Bartosik, Kacper Myszkowski i Piotr Borowski w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Nasi uczniowie będą tworzyć biznes plan, wezmą udział w internetowym Quizie sprawdzającym wiedzę z wiadomości przekazanych w trakcie warsztatów. Test przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej.

Uczniowie przeanalizują również studium przypadku z zakresu przedsiębiorczości za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.

Na zwycięskie drużyny czekają bardzo atrakcyjne finansowe nagrody.

Beata Malaga