Spotkanie Pani Burmistrz z uczniami klasy 3c gimnazjum

27 marca uczniowie z klasy 3c Gimnazjum w Pieszycach uczestniczyli w spotkaniu z Panią Burmistrz Dorotą Konieczną-Enözel. Podczas spotkania młodzież podzieliła się uwagami na temat funkcjonowania, wyglądu, wad i zalet jakie dostrzegają w Pieszycach. Nie zabrakło również krótkiej dyskusji na temat wyboru szkoły przed którym już niedługa staną i perspektyw przyszłego zatrudnienia. Pani Burmistrz opowiedziała też jak wygląda praca burmistrza „od kuchni”. Miejmy nadzieję, że każde takie spotkanie przyczyni się do postrzegania miasta w kategoriach dobrej marki, z którą pieszyczanie chętnie będą się utożsamiać.

wychowawca klasy 3c
Krzysztof Dzwolak