Nowoczesny sprzęt TIK w szkołach

Od stycznia tego roku, uczniowie Gimnazjum w Pieszycach będą uczestniczyli w projekcie pn. „Szkoła na telemoście”, którego celem jest wsparcie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. 

W ramach projektu w każdej szkole utworzona zostanie pracownia multimedialna wyposażona w nowoczesny sprzęt TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), w którego skład wejdą: interaktywny monitor z przekątną 70 cali, laptop z oprogramowaniem oraz kamera do wideokonferencji lub wideolekcji. Pracownie będą głównie przystosowane do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Dodatkowo uczniowie gimnazjum wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, który stworzy dla nich Indywidualny Plan Edukacyjno-Zawodowy, a także z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy i z pracodawcami z regionu.

Ostatnim elementem projektu będzie dwudniowy wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz wybranego muzeum.

Dzięki opracowanemu programowi oraz wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt młodzież najbliższy rok szkolny na zajęciach pozalekcyjnych będzie poszerzała swoją wiedzę z matematyki, nauk przyrodniczych, a także informatyki. Da jej to możliwość wyrównania szans, zdobycia dodatkowej wiedzy oraz kompetencji. Zyskają także nauczyciele, którzy zapoznają się z nowymi technikami nauczania oraz będą mogli wykorzystywać nowoczesne narzędzia dla rozwoju własnego i uczniów.