XVI Powiatowy Konkurs Piosenki Świątecznej „Muzyczna Gwiazdka”

Już po raz szesnasty Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżona w Pieszycach zorganizował Powiatowy Konkurs Piosenki Świątecznej „Muzyczna Gwiazdka”. Tegoroczna edycja miała miejsce 9 grudnia i już po raz trzeci odbyła się na scenie pieszyckiego Centrum Kultury.
Celem rywalizacji jest popularyzacja kolęd i piosenek o tematyce świątecznej, umożliwienie konfrontacji wokalnej śpiewającym amatorom, integracja młodzieży o wspólnych zainteresowaniach oraz ożywienie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie naszego powiatu. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku swój udział zgłosiło osiemnastu uczestników – 11 gimnazjalistów i 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Jacek Wanszewicz – przewodniczący oraz Monika Lipa i Aleksandra Napierajczyk.
Rywalizacja, jak co roku, była zacięta, jury nie miało łatwego zadania, i – jak co roku – zwyciężyli najlepsi.

Laureaci konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. Weronika Makowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
2. Patrycja Czyżewska – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
3. Kacper Siekirka – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Bielawie

Laureaci konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Katarzyna Kargul – Zespół Szkół Społecznych w Bielawie
2. Angelika Boborowska – Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżona w Pieszycach
3. Adrian Kubiak – Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za trud włożony w przygotowanie i udział w konkursie. Bardzo dziękujemy członkom Jury, które już trzeci rok wspiera naszą inicjatywę swoją profesjonalną pracą. Dziękujemy również pani Lidii Zakrzewskiej – Strózik za wielką gościnność i udostępnienie, po raz kolejny już, sceny Centrum Kultury w Pieszycach.

Tomasz Wojciechowski