POWIATOWY KONKURS O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW DZIECKA

12 grudnia 2016 roku na auli  Zespołu Szkół w Pieszycach odbył się Powiatowy Konkurs o Działalności Rzecznika Praw Dziecka. Konkurs był finansowany z granta oświatowego i adresowany do uczniów klas III gimnazjum oraz I ponadgimnazjalnych.

Organizatorami konkursu były panie: Katarzyna Lewandowska i Magdalena Avinash. Celem konkursu było propagowanie i popularyzowanie praw dziecka oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o działalności Rzecznika Praw Dziecka.

Gości powitała Pani dyrektor Zespołu Szkół Beata Tomaszczyk wraz z organizatorkami, życząc wszystkim drużynom dobrej zabawy i powodzenia.

W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny. Konkurs składał się z trzech etapów:

I etap – konkurs plastyczny – plakat – ilustracja  jednego z wybranych praw dziecka.

II etap – konkurs fotograficzny – fotograficzna ilustracja jednej z myśli Janusza Korczaka.

III etap – konkurs wiedzy o działalności Rzecznika Praw Dziecka w formie ustnej

– ( udzielanie odpowiedzi na wylosowane pytania).

W części plastycznej drużyny wykonywały plakat na papierze formatu A-3 lub większym. Technika plakatu oraz narzędzia do jego wykonania pozostawały w gestii wyboru uczestników konkursu. Dodatkowo na plakacie w dowolnym miejscu należało zapisać jedno z wybranych praw dziecka, które ilustrował plakat. Przy punktacji plakatu, jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, artystyczny wyraz oraz estetykę pracy,  oryginalność ujęcia tematu oraz techniki plakatu. W części fotograficznej zadaniem drużyn było  wykonać fotografię formatu A4 ilustrującą jedną z dziesięciu wybranych myśli Janusza Korczaka. Jury oceniało: walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne prac, interpretację i nawiązanie do tematu, spełnienie wymogów formalnych, pomysłowość i zmysł obserwacji. W części sprawdzającej wiedzę młodzieży na temat Konwencji Praw Dziecka i działalności Rzecznika Praw Dziecka, zespoły odpowiadały  na wylosowane przez siebie pytania, a odpowiedzi oceniało jury. Zwycięzcą konkursu była drużyna, która zdobyła największą ilość punktów ze wszystkich trzech częściach konkursu.

W skład jury weszli: pani kierownik OPS-u w Pieszycach Agnieszka Koźmińska, pani Elżbieta Michalik – nauczyciel i pan Grzegorz Długaszewski – kierownik Komisariatu Policji w Pieszycach.

Wyniki konkursu w kategorii gimnazjum:

I miejsce – Gimnazjum nr 5 z Bielawy,

II miejsce – Zespół Szkół Samorządowych – Gimnazjum w Łagiewnikach,

III miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Pieszycach.

Wyniki konkursu w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Zespół Szkół i placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie,

III miejsce – Zespół Szkół w Pieszycach.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice gimnazjum: Magdalena Janczak, Marcelina Dynia i Jagoda Bączkowska oraz klasy I ponadgimnazjalnej: Klaudia Chruściel, Sandra Pietraszko i Kamila Kosmala.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody i dyplomy, a opiekunowie uczniów podziękowania.

Organizatorki Powiatowego Konkursu o Działalności Rzecznika Praw Dziecka składają gorące podziękowania Szanownemu Jury, wszystkim uczestnikom i opiekunom, a także tym, bez których współpracy i zaangażowania konkurs nie miałby tak pięknej oprawy: pani Katarzynie Złotnickiej za bożonarodzeniowe dekoracje, panu Tomaszowi Wojciechowskiemu za oprawę muzyczno – medialną oraz pani Izabeli Bugaj i panu Krzysztofowi Dzwolakowi za pomoc techniczną, a także naszym uczniom: Patrycji Laskowskiej i Piotrowi Borowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

oprac. Katarzyna Lewandowska & Magdalena Avinash