PRAKTYKI W AUSTRII DLA NAJLEPSZYCH 2017

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do Austrii. Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu hotelarsko-gastronomicznym. Celem praktyk jest umożliwienie młodzieży odbycia zimowych praktyk u austriackich pracodawców w zawodach: kucharz, kelner, pokojówka. Nasi uczniowie: Piotr Borowski, Karolina Brzezińska, Wojciech Grochowski, Kacper Myszkowski i Michał Trzeciak mają okazję na odbycie sześciotygodniowych praktyk w górskim miasteczku Vorarlberg. Praktyki pozwolą im na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, podniesienie kompetencji językowych oraz poznanie kultury pracy innego kraju.

Projekt miał już pięć edycji, w których wzięło udział kilkoro uczniów (już absolwentów) naszej szkoły. Uczniowie pracują po 40 godzin tygodniowo, a po uprzednim uzgodnieniu, mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie. W czasie wolnym mogą korzystać z różnych atrakcji: sportowych i kulturalnych.  

Beata Daniel