Zespół Szkół w projekcie „Edukacja ekologiczna w Gminie Pieszyce”

We wrześniu i październiku nasza szkoła, wraz z innymi placówkami oświatowymi, wzięła udział w projekcie Edukacja ekologiczna w Gminie Pieszyce. Celem tego projektu było promowanie idei dbałości o środowisko naturalne w społeczności lokalnej oraz wyrobienie nawyku mądrych zakupów i segregowania odpadów komunalnych. W ramach tego projektu zostały zrealizowane następujące działania:

-został przeprowadzony konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej, wzięło w nim udział 11 osób, zostały one nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi;

-w gimnazjum i technikum odbyły się szkolenia poświęcone gospodarowaniu odpadami,zasadom segregacji śmieci, recyklingowi i kompostowaniu;

-wśród młodzieży zostały rozprowadzone przygotowane okolicznościowe zakładki do książki, plany lekcji i inne materiały szkoleniowe;

-uczniowie byli zaangażowani w zbiórkę makulatury, zebraliśmy ponad 200 kg tego surowca wtórnego, w zamian za makulaturę nasza placówka otrzymała cebulki kwiatów wiosennych, które zostały posadzone na terenie szkoły.

Teresa Rutowicz