Daily Archives 26 września 2016

Konkurs na recenzję książki „Czytam i polecam”

1. Organizatorem konkursu na recenzję książki „Czytam i polecam” jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie gimnazjum,
– uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.
4. Konkurs polega na napisaniu recenzji ulubionej książki i przesłaniu jej e-mailem na adres: kulinarnepieszyce@gmail.com – w temacie e-maila prosimy wpisać hasło: konkurs na recenzję oraz podać swoje imię, nazwisko i klasę.
5. Recenzję należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
6. Recenzja powinna spełniać następujące wymogi:
– minimum 1 strona, maksimum 2 strony,
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.
7. Autorzy prac powinni pamiętać o właściwej kompozycji oraz poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
8. Pracę należy wysyłać e-mailem w terminie do 25 października 2016 r.
9. Każdy uczestnik może napisać maksymalnie dwie recenzje.
10. Prace konkursowe muszą być napisane przez uczestnika konkursu. Nie mogą być ściągnięte. Ewentualne plagiaty, czyli prace przepisane zostaną odrzucone.
11. Nadesłane recenzje oceni jury, w skład którego wejdą poloniści Naszej Szkoły.
12. Nagrodami w konkursie będą ciekawe książki oraz publikacja recenzji na stronie internetowej Naszej Szkoły oraz w gazetce szkolnej.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 listopada 2016 r.
14. Wręczenie nagród odbędzie się podczas szkolnej uroczystości przedświątecznej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!