dr Marek Kaczmarzyk na szkoleniu dla nauczycieli

NEUROSZKOŁA-CZYLI OD WIEDZY NAUROLOGÓW DO PRAKTYKI NAUCZYCIELA to temat, któremu poświęcona była ostatnia rada szkoleniowa dla nauczycieli, przeprowadzona przez wybitnego doktora nauk biologicznych, propagatora dydaktyki ewolucyjnej dr Marka Kaczmarzyka. 

Szkoła jest środowiskiem gdzie zderzają się dwa światy kreowane przez osoby w różny sposób rozwiązujące problemy. Strategią nastolatków jest niezależne poszukiwanie własnych rozwiązań, ludzie dojrzali korzystają z wcześniej wytworzonych wzorców. Różnice te wynikają między innymi z neurologicznie uwarunkowanych cech ich mózgów. Część problemów jakie widzimy w praktyce szkolnej wynika z nieznajomości faktów związanych z rozwojem i działaniem ośrodkowego układu nerwowego na różnych etapach życia człowieka. Odmiennie podchodząc do problemów, uczniowie i ich nauczyciele mają często kłopoty z uzgodnieniem, nie tylko adekwatnych w danej sytuacji rozwiązań, ale nawet sposobów ich poszukiwania. Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na kluczowe w procesie nauczania i wychowania różnice w funkcjonowaniu mózgów ucznia i jego nauczyciela/wychowawcy.