Szkolne uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów technikum w zawodzie Technik Hotelarstwa i Technik Spedytor

3_maja_2016