Happening Stop Przemocy Wobec Bicia Dzieci

Happening zorganizowany 29 kwietnia 2016 przez młodzież Zespołu Szkół w Pieszycach w ramach Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Partnerami akcji był Rzecznik Praw Dziecka, Burmistrza Miasta Pieszyce, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach. Dziękujemy za uczestnictwo dzieciom i opiekunom z Przedszkola Publicznego nr 1 i 2, Przedszkola Sióstr Salezjanek oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach.

stop_przemocy